MENU
Search

CLOSE

Home > Announcements > Answers to Questions regarding the Tender Document regarding the granting of Rights of Use for...
Title Date Icon 16/01/2017

Answers to Questions regarding the Tender Document regarding the granting of Rights of Use for Radiofrequencies in the band 24.5-26.5 GHz

Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους προκήρυξης της δημοπρασίας
για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5 GHz

Ερώτηση 1

Τμήμα Ι : Στοιχεία Αιτούντος

Ι.2. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αρκεί η προσκόμιση του τελευταίου κωδικοποιημένου
καταστατικού της εταιρείας καθώς και η σχετική καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ χωρίς να απαιτείται η
προσκόμιση των τροποποιήσεων του καταστατικού.

Απάντηση

Δεν απαιτείται προσκόμιση των τροποποιήσεων.

Ερώτηση 2

Τμήμα ΙV.2. Απόδειξη της αξιοπιστίας του αιτούντος:

Δεδομένου ότι δεν εκδίδεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρεται ρητά η μη παύση
δραστηριοτήτων της εταιρείας παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης
δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με την εν λόγω βεβαίωση.

Απάντηση

Δεν απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με βεβαίωση περί μη
παύσης των εργασιών. Η μη παύση τεκμαίρεται από τα λοιπά προσκομισθέντα στοιχεία.

Ερώτηση 3

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι κατά την τελευταία
τριετία δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρείας που ελέγχεται από τον αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική
διαχείριση δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Απάντηση

Η Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχει επέλθει εις
βάρος εταιρείας που ελέγχεται από τον αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση δεν απαιτείται να
έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

  • Post type