MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πληροφορίες

Περιεχόμενα

1. Πού χρησιμοποιούνται οι ραδιοσυχνότητες;

Οι ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται ευρέως από εταιρείες και μεμονωμένους χρήστες για την παροχή υπηρεσιών ή την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από:

  • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την παροχή υπηρεσιών στους συνδρομητές τους. 
  • Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την επικοινωνία των αεροπλάνων με το έδαφος, καθώς και άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας-ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική Υπηρεσία) για τις ανάγκες επικοινωνίας τους. 
  • Ραδιοφωνικούς σταθμούς για να μεταφέρουν το σήμα από το σημείο παραγωγής στο κοινό.
  • Παρόχους δικτύων για τη μετάδοση των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών στο κοινό. 
  • Επαγγελματίες (π.χ. ραδιοταξί) για τις ανάγκες επικοινωνίας τους. 

Επίσης, ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται σε όλες τις ασύρματες συσκευές π.χ. για τη λειτουργία ασύρματων τηλεφώνων και ασύρματων δικτύων (WiFi) και για συστήματα τηλεχειρισμού (συναγερμοί, γκαραζόπορτες κ.ά.).

2. Χρειάζεται χορήγηση δικαιώματος από την ΕΕΤΤ για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, απαιτείται χορήγηση δικαιώματος από την ΕΕΤΤ. Συγκριμένα, χορήγηση δικαιώματος χρήσης απαιτείται σε περιπτώσεις που πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή παρεμβολών ανάμεσα στους χρήστες του φάσματος και η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται (π.χ. κινητή τηλεφωνία, κρατικά δίκτυα), αλλά και η αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι χρήστες δικαιούνται προστασίας από πιθανές παρεμβολές. 

Οι χρήστες ραδιοσυχνοτήτων, ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη αδειοδότησης, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός τους συμμορφώνεται με καθορισμένες από τη νομοθεσία απαιτήσεις. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη νόμιμη και ορθή χρήση του φάσματος. 

3. Για ποια θέματα σχετικά με τη χρήση φάσματος και την ανίχνευση παρεμβολών είναι αρμόδια η ΕΕΤΤ;

Ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ σχετικά με τη χρήση φάσματος και τον έλεγχο παρεμβολών.

4. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την ποιότητα υπηρεσίας που παρέχουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας;

Η ΕΕΤΤ διεξάγει μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα των κινητών επικοινωνιών, χρησιμοποιώντας κατάλληλο μετρητικό εξοπλισμό. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο metis.

5. Χρειάζομαι χορήγηση δικαιώματος χρήσης για να εγκαταστήσω WiFi δίκτυο που θα διασυνδέει το σπίτι με το γραφείο μου;

Δεν απαιτείται χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δημιουργία ασυρμάτων δικτύων (WAS/RLAN):

  • Εξωτερικού και εσωτερικού χώρου (outdoor), στις ζώνες συχνοτήτων 2400-2483,5MHz και 5470-5725MHz.
  • Εσωτερικού μόνο χώρου (indoor) στη ζώνη συχνοτήτων 5150-5350MHz.

Τα χαρακτηριστικά καθορίζονται στις απαιτήσεις διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2011 και 2012.

Επίσης, οι Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) μικρής εμβέλειας στις ζώνες 2400-2483,5MHz και 5470-5725 ΜHz, εξαιρούνται αδειοδότησης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ 27217/505/04-06-2013.

6. Είμαι ραδιοερασιτέχνης, χρειάζομαι χορήγηση δικαιώματος από την ΕΕΤΤ για τη χρήση φάσματος και άδεια για την εγκατάσταση κεραίας;

Η ΕΕΤΤ δεν χορηγεί δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού. Αρμόδια για τη χορήγηση ραδιοερασιτεχνικής άδειας είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ωστόσο, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ραδιοερασιτεχνικό αναμεταδότη (π.χ. στο πλαίσιο ενός ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου) πρέπει να λάβετε έγκριση εγκατάστασης αναμεταδότη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΕΕΤΤ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία, ωστόσο συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τεχνικά θέματα. Επίσης, πρέπει να υποβάλετε στην ΕΕΤΤ σχετική φόρμα με τα τεχνικά στοιχεία του αναμεταδότη, προκειμένου να καταχωρηθούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών

Οι κατασκευές κεραιών αδειούχων ραδιοερασιτεχνών, εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης κεραιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν την ασφάλεια της αεροπλοΐας και επίσης, χρησιμοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη. 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών αδειοδοτημένων ραδιοερασιτεχνών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών, απαιτείται επίσης συμμόρφωση με τον κανονισμό πολυκατοικίας του συγκεκριμένου κτιρίου και, όπου δεν υπάρχει, με τις διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών του συγκεκριμένου κτιρίου.

7. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τη λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών;

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της, είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην άδεια, μεταξύ άλλων, αναφέρεται το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του ραδιοεξοπλισμού που χρησιμοποιεί ο ραδιοερασιτέχνης. 

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τα θέματα εποπτείας του ραδιοφάσματος και της προστασίας από παρεμβολές, ενώ για τα θέματα προφύλαξης του κοινού από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

8. Τι είναι η ηλεκτρομαγνητική επιζήμια παρεμβολή;

Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή είναι κάθε εκπομπή σήματος που:

  • Παρεμποδίζει τις ασύρματες επικοινωνίες, όπως κινητή τηλεφωνία, τηλεόραση, ραδιόφωνο, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, τηλεχειρισμός, σταθμοί ραδιοερασιτεχνών και δίκτυα WiFi.
  • Προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία ενσύρματων δικτύων και ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως ενσύρματα τηλέφωνα, ηχεία, θυροτηλεοράσεις και modem/router.

9. Η ποιότητα της εικόνας των τηλεοπτικών σταθμών στην τηλεόρασή μου δεν είναι ικανοποιητική. Τι μπορώ να κάνω;

Ενημερωθείτε σχετικά με την ποιότητα της εικόνας των τηλεοπτικών σταθμών.

10. Μπορεί να προκαλέσω επιζήμιες παρεμβολές σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας λόγω χρήσης μη εγκεκριμένου ή προβληματικού εξοπλισμού;

Η χρήση μη εγκεκριμένου/προβληματικού εξοπλισμού από τους πολίτες, ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των κοντινών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής υπηρεσιών. 

Σχετικές περιπτώσεις είναι π.χ. η χρήση ασύρματης συσκευής τηλεφωνίας η οποία δεν πληροί τις ενωσιακές  προδιαγραφές -χωρίς σήμανση CE, τεχνολογίας DECT 6.0- και συνεπώς, δεν επιτρέπεται να διατίθεται και να χρησιμοποιείται στην ελληνική και ενωσιακή αγορά. Η συσκευή που προκαλεί παρεμβολές πρέπει να απενεργοποιείται και να διακόπτεται η χρήση της.

Ειδικά η τεχνολογία DECT 6.0, χρησιμοποιείται στην Αμερική, στη ζώνη συχνοτήτων 1920-1930MHz. Η συγκεκριμένη ζώνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την Ελλάδα (σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων ΕΚΚΖΣ) χρησιμοποιείται για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Η ζώνη η οποία προβλέπεται για υπηρεσίες ασύρματης τηλεφωνίας DECT στην ΕΕ, είναι αποκλειστικά η ζώνη 1880-1900MHz. 

Άλλες περιπτώσεις παρεμβολών μπορεί να οφείλονται σε εκπομπή παρασιτικού σήματος από το σύστημα λήψης τηλεοπτικού σήματος, π.χ. λόγω δυσλειτουργίας του ενισχυτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της προβληματικής κεραίας πρέπει να προβεί άμεσα στον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο και την πλήρη απενεργοποίηση-διακοπή χρήσης της, την αντικατάσταση ή επισκευή της. 

Σημειώνεται ότι στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν χορηγηθεί, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δικαιώματα χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου στους συνδρομητές τους. Συνεπώς, αποτελούν νόμιμους χρήστες των συγκεκριμένων ζωνών, στις οποίες δεν προβλέπεται καμία άλλη χρήση και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η πρόκληση παρεμβολών.

11. Τι μπορώ να κάνω όταν ο τηλεχειρισμός της πόρτας του γκαράζ, το δίκτυο WiFi του σπιτιού, οι αισθητήρες συναγερμού λειτουργούν με διακοπές. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Τα προβλήματα στις συγκεκριμένες συσκευές προκύπτουν συνήθως όταν δυσλειτουργούν, εκπέμποντας συνεχόμενα ή/και με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η λειτουργία των υπολοίπων ασύρματων συσκευών τηλεχειρισμού στην περιοχή. 

Παρεμβολές στο WiFi του σπιτιού σας μπορεί να προκληθούν από κοντινές πηγές, όπως ασύρματες βιντεοκάμερες και ασύρματα τηλέφωνα ή κοντινά WiFi δίκτυα. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ελέγξτε τον εξοπλισμό και τη σύνδεση με τον πάροχό σας. Γενικότερα, σε ανάλογες περιπτώσεις παρεμβολών, συνιστάται να παρατηρείτε τις ώρες εμφάνισής τους, ώστε να συσχετίζονται κατά το δυνατόν με ενεργοποίηση ή εμφάνιση συστήματος εκπομπής σε κοντινές πηγές και να προβαίνετε σε δοκιμαστική απενεργοποίηση των ασύρματων συσκευών στις γύρω περιοχές. 

Σε περίπτωση που δεν εντοπίζετε το πρόβλημα της παρεμβολής, μπορείτε να υποβάλετε στην ΕΕΤΤ καταγγελία. Η ΕΕΤΤ θα προβεί σε αυτοψία για να εξετάσει και να άρει την παρεμβολή.

12. Επιτρέπεται η χρήση repeater και jammer από το κοινό;

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων αναμετάδοσης (repeater) για την κάλυψη δικτύου από ιδιώτες. Δικαίωμα χρήσης των συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας έχει εκχωρηθεί στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας αποκλειστικά και μόνο για καθορισμένους σκοπούς, χωρίς να προβλέπεται καμία άλλη χρήση και, ιδίως, η πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών στις ζώνες αυτές. 

Επίσης, συσκευές παρεμπόδισης λειτουργίας κινητών τηλεφώνων (jammer) απαγορεύεται να διατίθενται στην ελληνική αγορά και να χρησιμοποιούνται.

  • Είδος δημοσίευσης