MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πληροφορίες

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης είναι οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται κατά κανόνα έναντι αμοιβής:

Πρόκειται για δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή που είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή σχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να υπογράφει.
Τύποι ηλεκτρονικής υπογραφής:
 • Εγκεκριμένη (qualified) είναι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με νομική ισχύ ισοδύναμη της ιδιόχειρης υπογραφής, που δημιουργείται από Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΕΔΔΗΥ). Βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής, που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
 • Προηγμένη (advanced) είναι η ηλεκτρονική υπογραφή που:
  • Συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα και είναι ικανή να τον ταυτοποιεί.
  • Το ιδιωτικό κλειδί που τη δημιούργησε είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντος.
  • Συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των δεδομένων.
Επισημάνσεις:
 • Ο υπογράφων μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.
 • Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρίζεται ως ισότιμη της ιδιόχειρης υπογραφής σε όλα τα κράτη μέλη.

Στον ψηφιακό κόσμο, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα επιτελεί αντίστοιχο ρόλο με εκείνον της σφραγίδας των νομικών προσώπων, χαίρει του τεκμηρίου της ακεραιότητας των δεδομένων με τα οποία συνδέεται και της ορθότητας προέλευσής τους.

Η ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα επιβεβαιώνει ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο είχε, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, συγκεκριμένη μορφή και περιεχόμενο.

Υπηρεσία η οποία καθιστά δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη με ηλεκτρονικά μέσα και παρέχει τεκμήρια σχετικά με τον χειρισμό των διαβιβαζόμενων δεδομένων, περιλαμβανομένης απόδειξης της αποστολής και της παραλαβής των δεδομένων, και η οποία προστατεύει τα διαβιβαζόμενα δεδομένα από τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής, βλάβης ή τροποποίησής τους χωρίς άδεια.

Πιστοποιητικό που επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας ενός διαδικτυακού τόπου, τον οποίο συνδέει με το φυσικό/νομικό πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Η εγκεκριμένη υπηρεσία επικύρωσης επιβεβαιώνει την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας και παραδίδει στο ενδιαφερόμενο μέρος το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με αυτοματοποιημένο τρόπο, υπογεγραμμένο με την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του παρόχου.

Παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της αποδεικτικής ισχύος ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, ακόμα και στην περίπτωση που, για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς.

Η ΕΕΤΤ τηρεί μητρώο παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (εγκεκριμένων και μη) και είναι αρμόδια για την εποπτεία τους. Οι εγκεκριμένοι πάροχοι οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και οι εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχουν αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση-ΕΕ (ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι πάροχοι).

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια μόνο για την έγκριση της υλοποίησης της μεθόδου εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης. Δεν είναι αρμόδια για θέματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που αφορούν πρόσβαση σε online υπηρεσίες του δημοσίου.

 • Είδος δημοσίευσης