MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δικαιώματα διέλευσης

Δικαίωμα διέλευσης χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί/υπέρ/υπό χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή είναι κοινόχρηστοι.

Ως ευκολία ορίζεται κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως υπαίθρια μονάδα δικτύου, οικίσκος, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, στύλοι) ή τεχνικό μέσο, που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου. 

Η ΕΕΤΤ εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη τη χώρα. Η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθορίζεται στον Ν.4070/2012 (Παράρτημα Χ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4463/2017.

Στοιχεία επικοινωνίας δημοσίων αρχών για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης 

Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο της τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών ή/και οργανωτικών μονάδων των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Στην ακόλουθη υπερσύνδεση είναι αναρτημένοι πίνακες με τα διαθέσιμα στην ΕΕΤΤ σχετικά στοιχεία επικοινωνίας. Οι πίνακες ενημερώνονται τακτικά.

  • Είδος δημοσίευσης