MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρμοδιότητες

Η ΕΕΤΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες σχετικά με τις κατασκευές κεραιών, τη διαχείριση και την εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και τον ραδιοεξοπλισμό:

 • Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά και ρυθμίζει σχετικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, καθορίζει τη διαδικασία αδειοδότησης, τους όρους συνεγκατάστασης/από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης κάθε κατασκευής κεραίας και τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.
 • Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των οποίων έχει την ευθύνη και καθορίζει εκείνες για τις οποίες απαιτούνται ή δεν απαιτούνται δικαιώματα χρήσης.
 • Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού. Στη συγκεκριμένη αρμοδιότητα περιλαμβάνονται δικαιώματα για σκοπούς ερευνητικούς, πειραματικούς (με την εξαίρεση των δικαιωμάτων που χορηγούνται σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και εν γένει κρατικά δίκτυα), πιλοτικής λειτουργίας και επίδειξης ή αντίστοιχους σκοπούς, καθώς και εκείνα των σταθερών/κινητών ζεύξεων μεταφοράς προγράμματος. Η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα για χορήγηση/τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για την υπηρεσία ευρυεκπομπής.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Συγκεκριμένα:
  • Διενεργεί ελέγχους για την αποτύπωση της εκάστοτε κατάστασης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης και ορθολογικής διαχείρισής του.
  • Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή σε συνέχεια καταγγελίας, ελέγχους και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.
  • Συγκροτεί κλιμάκια ελέγχου και εφαρμόζει σύστημα επιφυλακής. Προτεραιότητα αποτελεί η άμεση αντιμετώπιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και αφορούν ιδίως, στα συστήματα αεροναυτιλίας, ναυσιπλοΐας, σωμάτων ασφαλείας και σωμάτων στρατού.
  • Εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος.
  • Συνδράμει τις ανακριτικές αρχές, με τη διάθεση τεχνικών πραγματογνωμόνων, κατά τις επιχειρήσεις παύσης παράνομων εκπομπών.
 • Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας περί εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών κεραιών και χρήσης φάσματος.
 • Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία ραδιοεξοπλισμού. Ελέγχει την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
 • Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων αναφορικά με την αδειοδότηση και τη λειτουργία κατασκευών κεραιών, τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και τη διάθεση/χρήση ραδιοεξοπλισμού, επιβάλλοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, διοικητικές κυρώσεις.
Η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για τα κρατικά δίκτυα.
 • Είδος δημοσίευσης