MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 1. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ υπόκειται στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συνθήκες, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 2. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Η ολική ή μερική αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕΤΤ και της πηγής. Το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο, όπως κείμενο, γραφικά, εικόνες και βίντεο, προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.
 3. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι να παρέχει, μέσω του διαδικτυακού τόπου της, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα και την ακρίβειά τους και επίσης, οι επισκέπτες τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και γνώση των παρόντων όρων. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της ή/και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις στον διαδικτυακό τόπο της.
 4. Εφόσον ο επισκέπτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, χρησιμοποιείται το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων Matomo Analytics για την καταγραφή αναγκαίων πληροφοριών επισκεψιμότητας και την εξαγωγή συναφών στατιστικών στοιχείων, με στόχο τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας της ΕΕΤΤ. Το εργαλείο Matomo είναι φιλοξενούμενο σε διακομιστή της ΕΕΤΤ. Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα μερικής αφαίρεσης των διευθύνσεων IP, αντικαθιστώντας κάθε ένα από τα έξι (6) τελευταία bytes της IP διεύθυνσης του επισκέπτη με το ψηφίο μηδέν (0). Επιπροσθέτως, η λειτουργία σεβασμού της επιλογής «Αποτροπή καταγραφής» («Do not Track») είναι ενεργή, προκειμένου να μην καταγράφεται η συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη όταν αυτός την επιλέξει μέσω του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν τον τρόπο περιήγησης στον διαδικτυακό τόπο, όπως για παράδειγμα, τη συχνότητα επίσκεψης στις σελίδες, τις αναζητήσεις μέσω λέξεων-κλειδιών, τον τύπο του browser που χρησιμοποιείται και την προηγούμενη ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται η επίσκεψη. Αυτά τα στατιστικά δεν χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση των χρηστών, δεν αξιοποιούνται για άλλους σκοπούς και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο μπορεί να δοθούν στην εταιρεία που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, αποκλειστικά για λόγους διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου.

  Στο πλαίσιο του σεβασμού της ιδιωτικότητας των επισκεπτών, τονίζονται οι δυνατότητες που έχουν να ασκήσουν κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Κάθε χρήστης έχει την επιλογή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σε κάθε χρονική στιγμή, καθώς και να ενημερωθεί για τη φύση των δεδομένων που συλλέγονται. Είναι δικαίωμα κάθε επισκέπτη να ζητήσει την πλήρη διαγραφή των δεδομένων του ή να απαιτήσει διαφάνεια στη χρήση των πληροφοριών του.

  Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται μόνο για το απαραίτητο διάστημα που υπαγορεύεται από τους στόχους της ανάλυσης και βελτίωσης της εμπειρίας στον διαδικτυακό τόπο. Η ΕΕΤΤ ακολουθεί αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία αυτών των δεδομένων και εγγυάται ότι δεν παραχωρούνται σε τρίτους, εκτός από την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία τους για λογαριασμό της, και αυτό μόνο για τις ανάγκες διαχείρισης και ανάλυσης της χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

 5. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει η χρήση συνδέσμων (link), υπόκεινται στους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπουν οι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι η ΕΕΤΤ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των παραπάνω διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπουν ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (link) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των επισκεπτών τους.

  Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΕΤΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (server) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.  Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 6. Όταν οι επισκέπτες αποστέλλουν πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ με τη συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνουν για την εξυπηρέτηση του αιτήματος τους θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τους επισκέπτες αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, αυτό μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου της ΕΕΤΤ από επισκέπτες παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες των συγκεκριμένων επισκεπτών, καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή τους θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
 7. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στον κόμβο της ΕΕΤΤ θα πρέπει:
  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του διαδικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους και λοιπούς κανόνες δικαίου, καθώς και τα χρηστά ήθη.
  • Οι επισκέπτες να έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης ιών (virus) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από επισκέπτες που προβαίνουν στη δημοσίευση ή εν γνώσει τους από άλλους.
  • Οι πληροφορίες να μην έχουν διαφημιστικό, παρά μόνο ενημερωτικό-πληροφοριακό περιεχόμενο.
  • Τα στοιχεία να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες, να μην προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μην περιλαμβάνουν ή υποκινούν συμπεριφορές που θα μπορούσαν αντικειμενικά να χαρακτηριστούν ως ρατσιστικές.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΕΤΤ χωρίς καμία νομική απαίτηση από τους επισκέπτες που τα παρέχουν.
 • Είδος δημοσίευσης