MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

image_pdfimage_print
 1. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ υπόκειται στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συνθήκες, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 2. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, διατίθενται στους χρήστες μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Η ολική ή μερική αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕΤΤ και της πηγής. Το σύνολο του περιεχομένου που εμφανίζεται στον διαδικτυακό τόπο, όπως κείμενο, γραφικά, εικόνες και βίντεο, προστατεύεται από το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.
 3. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι να παρέχει, μέσω του διαδικτυακού τόπου της, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Εάν επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα και την ακρίβειά τους και επίσης, οι επισκέπτες τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και γνώση των παρόντων όρων. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της ή/και στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η ΕΕΤΤ δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές και βελτιώσεις στον διαδικτυακό τόπο της.
 4. Οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπει η χρήση συνδέσμων (link), υπόκεινται στους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπουν οι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι η ΕΕΤΤ ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των παραπάνω διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπουν ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (link) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις διαδικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η ΕΕΤΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των επισκεπτών τους.

  Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΕΕΤΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (server) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.  Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 5. Όταν οι επισκέπτες αποστέλλουν πληροφορίες προς τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ με τη συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών φορμών, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται με ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνουν για την εξυπηρέτηση του αιτήματος τους θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήση από τους επισκέπτες αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, αυτό μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου της ΕΕΤΤ από επισκέπτες παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες των συγκεκριμένων επισκεπτών, καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή τους θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
 6. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στον κόμβο της ΕΕΤΤ θα πρέπει:
  • Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του διαδικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους και λοιπούς κανόνες δικαίου, καθώς και τα χρηστά ήθη.
  • Οι επισκέπτες να έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απομάκρυνσης ιών (virus) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.
  • Τα στοιχεία να μην είναι αλλοιωμένα από επισκέπτες που προβαίνουν στη δημοσίευση ή εν γνώσει τους από άλλους.
  • Οι πληροφορίες να μην έχουν διαφημιστικό, παρά μόνο ενημερωτικό-πληροφοριακό περιεχόμενο.
  • Τα στοιχεία να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες, να μην προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να μην περιλαμβάνουν ή υποκινούν συμπεριφορές που θα μπορούσαν αντικειμενικά να χαρακτηριστούν ως ρατσιστικές.
  • Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΕΕΤΤ χωρίς καμία νομική απαίτηση από τους επισκέπτες που τα παρέχουν.
 7. Ο παρών διαδικτυακός τόπος κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics, που αποτελεί μία υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων της Google Inc. («Google»). H Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies», δηλαδή αρχεία κειμένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή των επισκεπτών και μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή η ανάλυση της χρήσης της σελίδας. Οι πληροφορίες που αντλούν τα cookies για τον σκοπό αυτό αφορούν ιδίως στην τοποθεσία όπου βρίσκονται οι χρήστες, τη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στη σελίδα και τη συχνότητα των επισκέψεων, και δεν είναι ικανές να προσδιορίσουν την ταυτότητα ορισμένου προσώπου. Χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων και δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Οι πληροφορίες αυτές (συμπεριλαμβανομένης της IP διεύθυνσης των επισκεπτών) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να αξιολογεί τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, να εκπονεί αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες εντός αυτού και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και του Διαδικτύου γενικά. Η Google μπορεί να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τον νόμο ή εφόσον οι τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες κατόπιν εντολής της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δεν συνδέει τη διεύθυνση ΙΡ των επισκεπτών με άλλα δεδομένα της. Με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, οι επισκέπτες συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους που συλλέγονται από την Google, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον ανωτέρω σκοπό. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν επιθυμούν η Google να λαμβάνει πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής τους, όταν επισκέπτονται τις σελίδες, μπορούν να επιλέξουν εξαίρεση από το Google Analytics.
 • Είδος δημοσίευσης