MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πληροφορίες

Η ψηφιακή τηλεόραση (ονομάζεται και ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή) αφορά στη μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων σε μεγάλο αριθμό τηλεθεατών, μέσω ψηφιακής τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας συχνότητες. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, λειτουργία και ανάπτυξη του δικτύου μέσω του οποίου μεταδίδονται τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, ονομάζονται πάροχοι δικτύου. Οι πάροχοι δικτύου παρέχουν επίσης στους τηλεθεατές συμπληρωματικές (π.χ. παροχή πληροφοριών προγράμματος, teletext) και διαδραστικές υπηρεσίες.

Η πλήρης μετάβαση από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ολοκληρώθηκε στις 31/12/2014. Με τις ψηφιακές τεχνολογίες, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα για εκπομπή περισσότερων σταθμών και αυξάνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι θέσεις, οι συχνότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών εκπομπών καθορίζονται από την εκάστοτε εν ισχύ ΚΥΑ του Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Τηλεοπτικής Ευρυεκπομπής.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πάροχοι δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

 • Ο δημόσιος πάροχος δικτύου, ΕΡΤ ΑΕ, ο οποίος μεταδίδει το πρόγραμμά του, ξενόγλωσσα προγράμματα και το πρόγραμμα της Βουλής (σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ 327/Φ213/04-08-2020).
 • Ο ιδιωτικός πάροχος δικτύου, DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ, ο οποίος μεταδίδει τα προγράμματα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Το δικαίωμα χρήσης των τηλεοπτικών συχνοτήτων απονεμήθηκε στη DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ, κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε η ΕΕΤΤ.

Η ΕΡΤ ΑΕ και η DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ  οφείλουν να μεταδίδουν τα τηλεοπτικά προγράμματα από καθορισμένες θέσεις και συχνότητες εκπομπής, με βάση συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η ΕΡΤ ΑΕ μεταδίδει το δικό της πρόγραμμα, εκείνο της Βουλής και τα ξενόγλωσσα προγράμματα, ενώ η DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ μεταδίδει το πρόγραμμα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές ορίζονται στον Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή πληθυσμιακή τηλεοπτική κάλυψη, χωρίς παρεμβολές εντός της χώρας. Ο υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων προβλέπει την ενεργοποίηση 167 κέντρων εκπομπής στην ελληνική επικράτεια. 

Η ΕΡΤ υποχρεούται να καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας. Για να επιτευχθεί η γεωγραφικά πληρέστερη και τεχνικά αρτιότερη τηλεοπτική κάλυψη προβλέπεται από τη νομοθεσία η δυνατότητα εγκατάστασης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (gap fillers).

Υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης του δικτύου του ιδωτικού παρόχου, οι οποίες αποκαλούνται «Λευκές Περιοχές». Ωστόσο οι κάτοικοί τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Οι μόνιμοι, αποκλειστικά, κάτοικοι των λευκών περιοχών μπορούν με δημόσια επιχορήγηση (Ν.4563/2018 ως τροποποιήθηκε με το Ν.4727/2020) να αποκτήσουν σύμφωνα με την οριζόμενη στην υπ’ αρ. οικ. 14177/2021 ΚΥΑ πρόσβαση μέσω:
  • Επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
  • Δορυφορικής ευρυεκπομπής.
  • Σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

  Η δυνατότητα πρόσβασης παρέχεται από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμετέχουν στο έργο. Επίσης, αρμόδιοι για την υλοποίηση του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ-GRNET), οι δήμοι στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι Λευκές Περιοχές, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού και η ΕΕΤΤ η οποία συνδράμει τη ΓΓΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

  Περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω πρόγραμμα παρέχονται στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους:

  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes

  https://white-areas.gov.gr (μπορείτε να ενημερωθείτε εάν η περιοχή διαμονής σας ανήκει στις «Λευκές Περιοχές»)

 • Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να ζητούν από την DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ να εγκαθιστά  συμπληρωματικούς σταθμούς κάλυψης. Η  DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ υποχρεούται (απόφαση ΕΕΤΤ 716/03/2014, άρθρο 6) να εγκαθιστά τους σταθμούς και να τους εντάσσει στο δίκτυό της, ενώ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη λειτουργία τους. Οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των συγκεκριμένων σταθμών, παραχωρώντας επίσης την απαραίτητη έκταση για την εγκατάστασή τους. 
  Πληροφορίες για τη διαδικασία

Επιπλέον, η DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος ΑΕ υποχρεούται (απόφαση ΕΕΤΤ 716/03/2014, άρθρο 11) να ενημερώνει το κοινό (τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο), για θέματα όπως ο επανασυντονισμός των κεραιών και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης που προκαλούν διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • Είδος δημοσίευσης