MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πληροφορίες

Περιεχόμενα

1. Τι είναι οι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης;

Οι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, γνωστές και ως Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), σχετίζονται με τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες σχετίζονται με τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ψηφοφορίες
 • Διαγωνισμοί
 • Αγορές (π.χ. ‘κατέβασμα’ παιχνιδιών, ringtone, video)
 • Συμμετοχή σε τηλεοπτικά παιχνίδια μέσω τηλεφώνου
 • Υπηρεσίες ενηλίκων
 • Πρόγνωση καιρού
 • Αστρολογία/Χαρτομαντεία
 • Αθλητικά νέα
 • Τυχερά παίγνια

Η πρόσβαση είναι εφικτή μέσω κλήσεων ή λήψης/αποστολής SMS/MMS προς αριθμούς που ξεκινούν από 901, 909, 806, 812, 825, 850, 875, 14, 190-195, 54 κ.ά.

Η χρέωση είναι αυξημένη, υψηλότερη από τις βασικές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι υψηλότερη από την αστική χρέωση ή την αποστολή ενός απλού SMS, και επίσης, οι χρήστες συγκεκριμένων υπηρεσιών μπορεί να χρεώνονται για τη λήψη των SMS.

Η χρέωση για τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών πραγματοποιείται με χρέωση στον λογαριασμό σας ή αφαίρεση του αντίστοιχου ποσού από το υπόλοιπο της καρτοκινητής σύνδεσης. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης με συνδρομή για τις οποίες απαιτείται εγγραφή -με ή χωρίς κόστος- του χρήστη. Η εγγραφή πραγματοποιείται με καταχώρηση του αριθμού του συνδρομητή διαδικτυακά και με αποστολή SMS, στο οποίο ο συνδρομητής δηλώνει τη συγκατάθεσή του για την εγγραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρέωση γίνεται σε τακτική βάση (όπως εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερη, μηνιαία) και ενδέχεται να εξαρτάται από το περιεχόμενο που λαμβάνει ή αποστέλλει ο χρήστης.

Επισήμανση:

Υπάρχουν και 5ψήφιοι αριθμοί που δεν εντάσσονται στην κατηγορία των Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ). Πρόκειται για υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, π.χ. παροχή άμεσης βοήθειας για θέματα υγείας, οδική βοήθεια, εξυπηρέτηση πολιτών, αναφορά βλαβών. Η χρέωση είναι συνήθως εκτός παγίου, δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα κινητής/σταθερής τηλεφωνίας και διαφοροποιείται κατά περίπτωση. Συνιστάται, πριν την κλήση σύντομου κωδικού, να συμβουλεύεσθε τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τηλεφωνίας για τη χρέωση των κλήσεων προς τον συγκεκριμένο σύντομο κωδικό.

Περισσότερες πληροφορίες

2. Τι πρέπει να προσέχω όταν χρησιμοποιώ υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης;

Συνιστάται:

 • Πριν καταχωρήσετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας σε διαδικτυακό τόπο, να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους παρέχεται η υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και να ενημερωθείτε για το σχετικό κόστος. Επισημαίνεται ότι διαφημίσεις για δωρεάν προσφορές ή συμμετοχή σε κληρώσεις, ενδεχομένως να οδηγούν σε εγγραφή σε υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης.
 • Ενημερωθείτε επαρκώς για υπηρεσίες που προσφέρονται ή διαφημίζονται μέσω ηλεκτρονικών/έντυπων ΜΜΕ. Σε κάθε προωθητική ενέργεια, οι εταιρείες πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια τη χρέωση και ειδικότερα, την τιμολόγηση ανά μήνυμα, τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

3. Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης;

Ισχύουν οι ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις.

 • Γραμμή βοήθειας/παραπόνων:
  Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης πρέπει να διαθέτει γραμμή βοήθειας/ παραπόνων (helpline), η οποία να είναι αστικής χρέωσης. Μέσω της γραμμής μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με εκπρόσωπο της εταιρείας, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η γραμμή πρέπει να αναφέρεται στις προωθητικές ενέργειες/διαφημίσεις των εταιρειών.
 • Γενική ενημέρωση
  Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων: Η εταιρεία κατά την έναρξη της κλήσης, οφείλει να παρέχει ατελώς ηχογραφημένο μήνυμα με πληροφορίες για τη:

  • Χρέωση.
  • Ταυτότητα της εταιρείας.
  • Απαγόρευση χρήσης της υπηρεσίας από όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους.

  Εξαίρεση αποτελούν οι κλήσεις προς αριθμούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875, από τους οποίους προκύπτει άμεσα η χρέωση, π.χ. για τους αριθμούς που ξεκινούν από 806, η χρέωση είναι 0,06 ευρώ ανά λεπτό ή ανά κλήση, για τους αριθμούς που ξεκινούν από 812, η χρέωση είναι 0,12 ευρώ ανά λεπτό κ.ο.κ.

  Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS/MMS: Για τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS/MMS για τις οποίες απαιτείται να εγγραφείτε σε διαδικτυακό τόπο, η εταιρεία πρέπει να σας αποστείλει άμεσα SMS στο οποίο πρέπει να απαντήσετε, δηλώνοντας τη συγκατάθεσή σας.

  Μετά την εγγραφή σας, η εταιρεία οφείλει να σας αποστείλει άμεσα SMS με το οποίο να σας ενημερώνει ατελώς για τη χρέωση και τον τρόπο διαγραφής από την ΥΠΠ (βλ. ερώτ. 7).

 • Μέγιστη διάρκεια παροχής υπηρεσίας – Ανώτατο όριο χρέωσης
  Στις περιπτώσεις υπηρεσιών μέσω φωνής και Διαδικτύου, η εταιρεία οφείλει να διακόπτει αυτόματα τη σύνδεση μετά την πάροδο 20 λεπτών, ώστε να αποφεύγονται υπερχρεώσεις. Εάν η συνολική μηνιαία αξία υπερβαίνει τα 20 ευρώ/υπηρεσία (πλέον ΦΠΑ), η εταιρεία ζητεί τη συγκατάθεσή σας μέσω SMS.
 • Πίνακας ΥΠΠ: Η εταιρεία δημοσιεύει σε εύκολα προσβάσιμο σημείο του διαδικτυακού τόπου της πίνακα με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και σχετικές πληροφορίες.
 • Διαχείριση καταγγελιών: Η εταιρεία οφείλει να εξετάζει τις καταγγελίες καταναλωτών και να απαντά εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών. Το σύνολο των υποχρεώσεων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης περιγράφεται στον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΕΕΤΤ 923/12/17-02-2020 (ΦΕΚ 651/Β/28-02-2020).

4. Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει η διαφήμιση μιας υπηρεσίας αυξημένης χρέωσης;

Σε κάθε προωθητικό/διαφημιστικό υλικό, η εταιρεία πρέπει να περιλαμβάνει ευκρινώς και με σαφήνεια τα ακόλουθα:

 • Την ταυτότητά της (επωνυμία/διακριτικός τίτλος).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τουλάχιστον τη γραμμή βοήθειας/παραπόνων).
 • Σχετική ένδειξη σε περίπτωση που η υπηρεσία είναι συνδρομητική.
 • Πλήρη περιγραφή της χρέωσης.

Αναφορικά με τη χρέωση, πρέπει να αναγράφεται, κατά περίπτωση:

 • είτε η εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης.
 • είτε η χρέωση ανά χρονική μονάδα, καθώς και η αναγωγή της σε ευρώ ανά λεπτό (πλέον ΦΠΑ).

Σημειώνεται ότι στις τηλεοπτικές εκπομπές όπου προβάλλονται υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS για συμμετοχή σε διαγωνισμούς/παροχή δώρων, το ύψος της χρέωσης πρέπει να αναγράφεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, σε σταθερή θέση και όχι σε κυλιόμενη λεζάντα. Ειδικότερα, για τα SMS/MMS η εταιρεία οφείλει να δηλώνει:

 • Τη χρέωση ανά μήνυμα.
 • Τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.
 • Το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας.
 • Τυχόν χρέωση των υπηρεσιών με τη λήψη τους.
 • Σε περίπτωση υπηρεσίας με συνδρομή, τυχόν κόστος εγγραφής και το συνολικό κόστος της ανά μονάδα χρέωσης (π.χ. το κόστος υπηρεσίας ανά εβδομάδα).

Σημειώνεται ότι τα προωθητικά SMS πρέπει να καθιστούν σαφές στους χρήστες ότι η απάντηση σε αυτά μπορεί να οδηγήσει στην παροχή υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης.

5. Πώς χρεώνονται οι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης; Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά;

Οι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μπορεί να χρεώνονται με:

 • Ένα σταθερό ποσό ανά κλήση (π.χ. 2 ευρώ ανά κλήση).
 • Χρέωση ανά μονάδα χρόνου (π.χ. 1,2 ευρώ ανά λεπτό).
 • Ένα σταθερό ποσό ανά αποστελλόμενο/λαμβανόμενο SMS (π.χ. 2 ευρώ ανά SMS).
 • Συνδρομή (π.χ. 18 ευρώ εφάπαξ ή 12 ευρώ ανά μήνα). Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρεώνεστε με ένα εφάπαξ ποσό ή ένα ποσό ανά τακτική χρονική περίοδο (π.χ. ανά μήνα), για να λαμβάνετε περιοδικά την υπηρεσία ή για να έχετε χαμηλότερες χρεώσεις σε μία υπηρεσία την οποία χρησιμοποιείτε συχνά.

Επισήμανση:

Το ύψος των χρεώσεων των υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης δεν ρυθμίζεται από την ΕΕΤΤ, αλλά προσδιορίζεται αποκλειστικά από τις εταιρείες, με βάση την εμπορική πολιτική τους.

Τα χρήματα που πληρώνετε για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες επιμερίζονται ανάμεσα στις εταιρείες που συνεργάζονται για την παροχή των υπηρεσιών. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις χρεώσεις από:

 • Την ενημέρωση που οφείλει να αποστέλλει άμεσα η εταιρεία μέσω SMS/MMS.
 • Τους τιμοκαταλόγους της εταιρείας μέσω του διαδικτυακού τόπου της.
 • Σχετικό διαφημιστικό υλικό (βλ. ερώτ. 4).
 • Το ηχογραφημένο μήνυμα που παρέχεται ατελώς κατά την έναρξη της κλήσης προς κάθε υπηρεσία ΥΠΠ.
 • Τον Πίνακα που οφείλει αν δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο της η εταιρεία με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και σχετικές πληροφορίες (βλ. ερώτ. 3).

6. Πήρα τηλέφωνο για να συμμετάσχω σε διαγωνισμό και περίμενα πολλή ώρα στην αναμονή. Θα χρεωθώ για τον χρόνο αναμονής;

Δεν πρέπει να χρεωθείτε για την αναμονή. Η εταιρεία οφείλει να σας ενημερώνει εξαρχής σχετικά. Εάν η παροχή ενημέρωσης δεν είναι τεχνικά εφικτή και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή, δεν πρέπει να δέχεται κλήσεις και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τις τερματίζει άμεσα.

7. Πώς μπορώ να σταματήσω χρεώσεις από εισερχόμενο SMS για υπηρεσία αυξημένης χρέωσης;

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην υπηρεσία, η εταιρεία πρέπει να σας ενημερώσει ατελώς με SMS, μεταξύ άλλων, για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαγραφείτε. Ο τρόπος διαγραφής πρέπει να είναι απλός και κατανοητός (π.χ. αποστολή STOP στο σύντομο κωδικό από τον οποίο λαμβάνετε τα μηνύματα της υπηρεσίας). Για υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης με συνδρομή, η ενημέρωση σάς αποστέλλεται ατελώς τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να εντοπίσετε ή να κατανοήσετε την ενημέρωση για τον τρόπο διαγραφής, ζητήστε σχετικές οδηγίες, μέσω του αριθμού της γραμμής βοήθειας/παραπόνων που αναγράφεται:

 • Στις ενημερώσεις που σας έστειλε η εταιρεία ή στον διαδικτυακό τόπο της.
 • Στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας τηλεφωνίας στην οποία είστε συνδρομητής/-τρια.
 • Στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως αίτημα/καταγγελία στην εταιρεία παροχής της υπηρεσίας αυξημένης χρέωσης ή στην εταιρεία τηλεφωνίας στην οποία είστε συνδρομητής/-τρια (βλ. και ερώτ. 10).

8. Πώς μπορώ να αποκλείσω από το τηλέφωνό μου κλήσεις προς υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην εταιρεία τηλεφωνίας στην οποία είστε συνδρομητής/-τρια για να τεθεί στη γραμμή σας φραγή πρόσβασης προς όλες τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης ή σε εισερχόμενα χρεώσιμα SMS/MMS ή σε συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας σας.

9. Αντιμετωπίζω πρόβλημα με υπηρεσία αυξημένης χρέωσης που χρησιμοποίησα. Τι πρέπει να κάνω;

Επικοινωνήστε με την εταιρία που παρέχει την υπηρεσία για να λύσετε το πρόβλημα (π.χ. ελλιπής ενημέρωση για την υπηρεσία, αμφισβήτηση χρεώσεων/εγγραφής), απευθυνόμενος/-η στον αριθμό της γραμμής βοήθειας/παραπόνων (βλ. και ερώτ. 7).

Εάν αμφισβητείτε χρεώσεις υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης, ζητήστε από την εταιρεία τηλεφωνίας, στην οποία είστε συνδρομητής/-τρια, να σας αποστείλει, για το διάστημα που σας ενδιαφέρει, το εμπλουτισμένο Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Με αυτό τον τρόπο, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις χρεώσεις υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσιμων εισερχόμενων SMS/MMS, καθώς και για την επωνυμία/τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας που παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ή της εταιρείας τηλεφωνίας που χορήγησε τον αριθμό αυξημένης χρέωσης.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως παράπονο/καταγγελία στην εταιρεία παροχής των υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης, στην εταιρεία τηλεφωνίας που χορήγησε τον αριθμό αυξημένης χρέωσης ή στην εταιρεία τηλεφωνίας στην οποία είστε συνδρομητής/-τρια. Η εταιρεία οφείλει να εξετάσει την καταγγελία και να απαντήσει εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας, η εταιρεία οφείλει να μη χρεώσει τις σχετικές κλήσεις ή, σε περίπτωση χρέωσης, να επιστρέψει τα αντίστοιχα ποσά.

Εάν και μετά την έγγραφη απάντηση, το πρόβλημα δεν διευθετηθεί, έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε εγγράφως στους ακόλουθους φορείς, αναλόγως της αρμοδιότητάς τους:

10. Πώς μπορώ να προστατεύσω άτομο με ειδικές ανάγκες ή ανήλικο από τυχόν προσπάθειες εκμετάλλευσής του, κατά τη χρήση υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης;

Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να τεθεί στη γραμμή σας φραγή πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης SMS/MMS για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (βλ. ερώτ. 8). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εταιρείες δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται την αδυναμία καταναλωτών που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με μόνο στόχο το κέρδος.

Επίσης, για την περίπτωση υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους, οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν στην αρχή της κλήσης ότι η χρήση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 • Είδος δημοσίευσης