MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φορητότητα αριθμών

1. Τι είναι η φορητότητα αριθμών;

Είναι η δυνατότητα που έχετε να διατηρείτε τον τηλεφωνικό αριθμό σας, σταθερό ή κινητό, κάθε φορά που αλλάζετε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή μεταβαίνετε από μία εταιρεία (πάροχος-δότης) σε άλλη (πάροχος-δέκτης). Με αυτό τον τρόπο, αποδεσμεύεστε από την ανάγκη αλλαγής του αριθμού, όταν αλλάζετε εταιρεία. Η παροχή της φορητότητας αριθμών αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών τηλεφωνίας.

2. Για ποιες κατηγορίες αριθμών ισχύει η φορητότητα;

Η φορητότητα αριθμών ισχύει για αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να διατηρείτε τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου σας (PSTN, ISDN, VOIP κ.λπ.), όταν αλλάζετε εταιρεία, εφόσον παραμένετε εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

Επίσης, η φορητότητα αριθμών ισχύει και για τις ακόλουθες κατηγορίες αριθμών:

 • Εταιρικοί αριθμοί και αριθμοί πρόσβασης σε VPN (σειρά 50).
 • Προσωπικοί αριθμοί (σειρά 70).
 • Αριθμοί ατελούς χρέωσης (σειρά 800).
 • Αριθμοί μεριζόμενου κόστους (σειρά 801).
 • Αριθμοί υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση (σειρές 806, 812, 825, 850, 875).
 • Αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας (σειρά 807).
 • Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (σειρές 896, 899).
 • Αριθμοί αυξημένης χρέωσης (σειρά 90).

3. Ποια βήματα ακολουθώ για να αιτηθώ τη φορητότητα του αριθμού μου;

Χρειάζεται να απευθυνθείτε στη νέα εταιρεία και να υποβάλετε αίτηση φορητότητας του αριθμού σας. Η αίτηση αποτελεί και αίτηση για τη διακοπή των υπηρεσιών από την υφιστάμενη εταιρεία.

Η αίτηση φορητότητας υποβάλλεται σε όλα τα σημεία πώλησης (π.χ. καταστήματα λιανικής των εταιρειών ή συνεργατών τους), με έναν από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τα μέσα που σας διαθέτει η νέα εταιρεία:

 • Έντυπα, με την προσκόμιση φωτοτυπίας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), με την επισύναψη και αποστολή φωτοτυπίας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση ασφαλούς μεθόδου ταυτοποίησης του συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής.
 • Τηλεφωνικά μέσω κλήσεων, οι οποίες κατόπιν δικής σας ενημέρωσης και συναίνεσης, δύναται να μαγνητοφωνούνται.

Η εταιρεία οφείλει να επιβεβαιώσει την παραλαβή της αίτησης. Στη συνέχεια, προωθεί την αίτηση στην υφιστάμενη εταιρεία, η οποία πρέπει να την εξετάσει εντός 6 εργάσιμων ωρών, και εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης, να την κάνει αποδεκτή.

4. Πόσος χρόνος απαιτείται για τη μεταφορά του αριθμού μου;

Η φορητότητα, για τη σταθερή και την κινητή τηλεφωνία, ολοκληρώνεται το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την αποδοχή της αίτησης φορητότητας από την υφιστάμενη εταιρεία. Σε περίπτωση συνυποβολής αιτήσεων φορητότητας και πλήρους αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου, η μεταφορά αριθμού διεκπεραιώνεται την ημέρα παράδοσης του πλήρους αποδεσμοποίητου τοπικού βρόχου.

Σημειώνεται ότι η αίτηση φορητότητας αριθμού ακυρώνεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί εντός των παρακάτω προθεσμιών από την ημερομηνία υποβολής της στην υφιστάμενη εταιρεία:

 • Για τους σταθερούς και τους μη γεωγραφικούς αριθμούς : Εντός 60 ημερολογιακών ημερών.
 • Για τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας: Εντός 30 ημερολογιακών ημερών.

5. Έχω σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μπορώ να υποβάλω αίτηση φορητότητας του αριθμού μου πριν τη λήξη της σύμβασης;

Το δικαίωμα φορητότητας ισχύει και για σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. λόγω επιδότησης συσκευής). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι παρόλο που μπορείτε να υποβάλετε αίτηση οποτεδήποτε το επιθυμείτε, δεν αίρονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση που έχετε υπογράψει (π.χ. καταβολή τέλους λόγω πρόωρης διακοπής σύμβασης, εξόφληση λογαριασμών, αποπληρωμή επιδότησης συσκευής).

6. Μπορεί η υφιστάμενη εταιρεία να απορρίψει τη φορητότητα του αριθμού μου και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η υφιστάμενη εταιρεία μπορεί να απορρίψει την αίτηση φορητότητας μόνο:

 • Εάν ο ΑΦΜ -σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν διαθέτει ΑΦΜ, ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου- που αναγράφεται στην αίτηση είναι διαφορετικός σε σχέση με εκείνον που η υφιστάμενη εταιρεία έχει στην κατοχή της.
 • Εάν ο αριθμός για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση είναι μη ενεργός ή ανήκει σε άλλον συνδρομητή.

Είναι σημαντικό η αίτηση φορητότητας να είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένη, ώστε κατά τον έλεγχο από την υφιστάμενη εταιρεία να υπάρχει συμφωνία με τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία.

7. Μπορώ να ακυρώσω την αίτηση φορητότητας του αριθμού μου; Ποια είναι η διαδικασία και οι σχετικές προθεσμίες;

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος ακύρωσης της αίτησης φορητότητας έχετε μόνο σε περίπτωση που η σύναψη της σύμβασης με τη νέα εταιρεία έχει πραγματοποιηθεί από απόσταση (π.χ. τηλεφωνικά) ή εκτός καταστήματος (π.χ. κατά την επίσκεψη πωλητή στον χώρο σας). Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το αίτημα ακύρωσης πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Επισημάνσεις:

 • Σε περίπτωση που έχετε (α) αιτηθεί εγγράφως την ενεργοποίηση της σύνδεσης πριν την πάροδο των 14 ημερολογιακών ημερών και (β) αποδεχθεί ρητώς την απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης αζημίως (μόλις ενεργοποιηθεί η σύνδεση), ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Πριν το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών: Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση μόνο έως την ενεργοποίηση της σύνδεσης.
  • Μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών: Δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να υπαναχωρήσετε αζημίως.
 • Εάν έχετε συνάψει σύμβαση με την εταιρεία σε κατάστημα, δεν έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την αίτηση φορητότητας.

Υποβάλλετε το αίτημα ακύρωσης μόνο στη νέα εταιρεία, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (ανάλογα με τα μέσα που σας διαθέτει):

 • Εγγράφως στο κατάστημα (με την προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και την επισύναψη στην αίτηση φωτοτυπίας ταυτότητας).
 • Με τηλεφωνική κλήση, προς καθορισμένο από την εταιρεία αριθμό, κατά την οποία θα παρέχονται οδηγίες για την ακύρωση από αυτοματοποιημένο σύστημα. Πρέπει να πραγματοποιήσετε την κλήση από τον αριθμό για τον οποίο έχετε υποβάλει αίτηση φορητότητας.
 • Με ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

8. Τι είναι η Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα;

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες ανταλλάσσονται ανάμεσα στις εταιρείες μέσω της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) που λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΕΤΤ.

Για να επιτευχθεί η φορητότητα ενός αριθμού, η υφιστάμενη εταιρεία από την οποία μεταφέρεται ο αριθμός (πάροχος-δότης) προς τη νέα εταιρεία (πάροχος-δέκτης) ανταλλάσσουν πληροφορίες που αφορούν στην αίτηση φορητότητας του συνδρομητή. Επίσης, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, απαιτείται η παροχή πληροφοριών προς όλες τις εταιρείες για τη σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς τον αριθμό.

9. Για ποια θέματα σχετικά με τη φορητότητα αριθμών είναι αρμόδια η ΕΕΤΤ;

Η ΕΕΤΤ είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδια για τη ρύθμιση και την εποπτεία της υλοποίησης της φορητότητας των αριθμών. Σε αυτό το πλαίσιο, καθορίζει, μέσω Κανονισμών, το πλαίσιο εισαγωγής, λειτουργίας και υλοποίησης της φορητότητας αριθμών στην ελληνική αγορά.

Όλες οι σχετικές με τη φορητότητα πληροφορίες ανταλλάσσονται ανάμεσα στις εταιρείες μέσω ειδικής βάσης, της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ). Μέσω των λειτουργιών της ΕΒΔΑΦ, η ΕΕΤΤ εποπτεύει το πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας φορητότητας αριθμών και τους εμπλεκόμενους φορείς (εταιρείες και διαχειριστή της ΕΒΔΑΦ).

Υποβολή καταγγελίας για θέματα φορητότητας

 • Είδος δημοσίευσης