MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενική/Ειδική Άδεια

Περιεχόμενα

1. Ποιες υπηρεσίες εμπίπτουν σε καθεστώς Γενικής Άδειας;

Σε καθεστώς Γενικής Άδειας υπάγεται κάθε είδους δραστηριότητα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κανονισμός Γενικών Αδειών) που αφορά σε ταχυμεταφορές:

 • Φακέλων εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού.

2. Ποιες υπηρεσίες εμπίπτουν σε καθεστώς Ειδικής Άδειας;

Σε καθεστώς Ειδικής Άδειας υπάγονται οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που είναι παρεμφερείς με εκείνες των ΕΛΤΑ (απλό ταχυδρομείο) και απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις (Κανονισμός Ειδικών Αδειών).

3. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ για την απόκτηση Γενικής ή Ειδικής Άδειας;

Κάθε φυσικό/νομικό πρόσωπο που παρέχει οποιαδήποτε από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που εμπίπτουν σε καθεστώς Γενικής ή Ειδικής Άδειας πρέπει να εγγράφεται στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων, που τηρεί η ΕΕΤΤ.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο οι επιχειρήσεις που:

 • Είναι ενταγμένες στο δίκτυο και ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό άλλης ταχυδρομικής επιχείρησης που διαθέτει Γενική ή Ειδική Άδεια.
 • Διαμεσολαβούν για εύρεση καλύτερης τιμής και υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, χωρίς να παρέχουν οι ίδιες ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Διακινούν αντικείμενα που δεν έχουν χαρακτηριστικά ταχυδρομικού αντικειμένου (π.χ. είδη ανθοπωλείου).
 • Διαθέτουν αυτοτελές δίκτυο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον ιδίων αναγκών, χωρίς να παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες στο κοινό.
 • Παρέχουν υπηρεσίες κατάθεσης ταχυδρομικών αντικειμένων στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) ή σε άλλον πάροχο, χωρίς να αναλαμβάνουν την ταχυδρομική υπηρεσία.

4. Μπορώ να παρέχω ταχυδρομικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτω Γενική ή Ειδική Άδεια;

Μπορείτε να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτετε Γενική ή Ειδική Άδεια, εφόσον ενταχθείτε στο δίκτυο άλλης αδειοδοτημένης ταχυδρομικής επιχείρησης και λειτουργείτε κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η επιχείρηση με Γενική Άδεια δηλώνει στην ΕΕΤΤ την ένταξη της επιχείρησής σας στο ταχυδρομικό δίκτυό της και σας αποστέλλει τη σχετική βεβαίωση. Η ένταξη ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης στην ΕΕΤΤ της σχετικής αίτησης/δήλωσης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση.

Με την ανάκληση της παραπάνω ιδιότητας, είτε από την αδειοδοτημένη επιχείρηση είτε από εσάς, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, δεν επιτρέπεται να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες.

5. Τι πρέπει να κάνω για αποκτήσω Γενική Άδεια; Σε πόσο χρόνο εγκρίνεται;

Για να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων που τηρεί η ΕΕΤΤ, μέσω του eRegistry. Στη συνέχεια, χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση/δήλωση η οποία, εφόσον είναι ορθώς συμπληρωμένη και πλήρης, εγκρίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Μετά την έγκριση, νομιμοποιείστε να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες. Επίσης, μέσω του eRegistry, εκδίδεται αυτόματα βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησής σας και του δικτύου της.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για Γενική Άδεια

6. Ποια είναι η χρονική διάρκεια ισχύος της Γενικής Άδειας;

Η Γενική Άδεια ισχύει εις το διηνεκές.

7. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να τροποποιήσω την άδειά μου;

Οφείλετε να υποβάλετε τροποποιητική αίτηση/δήλωση, μέσω του eRegistry, για να:

 • Τροποποιήσετε τις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Διακόψετε την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Τροποποιήσετε στοιχεία που αναφέρονται στην αρχική αίτηση/δήλωση (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, e-mail, δίκτυο).

Επισήμανση:

Στις περιπτώσεις που μετατρέπεται η νομική μορφή μίας επιχείρησης, εφόσον διατηρεί τον ίδιο ΑΦΜ, δεν απαιτείται νέα Γενική Άδεια, αλλά θεωρείται ως τροποποίηση της υφιστάμενης αίτησης/δήλωσης παροχής υπηρεσιών.

8. Η Γενική Άδεια μεταβιβάζεται;

Όχι, η Γενική Άδεια δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

9. Τι κάνω εάν αλλάξει ο ΑΦΜ της επιχείρησής μου;

Σε περίπτωση που έχει αλλάξει η νομική μορφή της επιχείρησή σας ή ο ΑΦΜ, οφείλετε να υποβάλετε εκ νέου αίτηση/δήλωση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για Γενική Άδεια.

10. Ποια είναι η διαδικασία για να διαγραφώ από το μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ; Είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του μητρώου για παύση παροχής υπηρεσιών;

Χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση/δήλωση για παύση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, εντός 15 ημερών από την παύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαγραφής είναι η εξόφληση όλων των οφειλών σας, μέχρι την ημερομηνία που έχετε αιτηθεί να πραγματοποιηθεί η διαγραφή σας.

Επισημάνσεις:

 • Σε περίπτωση πτώχευσης/εκκαθάρισης πρέπει να υποβάλετε στην ΕΕΤΤ εντός 7 ημερών από τη σχετική απόφαση, αίτηση/δήλωση για διαγραφή.
 • Η διαγραφή ισχύει από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης, από την ΕΕΤΤ, της σχετικής αίτησης.
 • Η παύση της δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και διαγραφή από το μητρώο της ΕΕΤΤ. Συνεπώς, η επιχείρησή σας θα εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της ΕΕΤΤ, με όλες τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις (π.χ. καταβολή τελών).

11. Ποιες υποχρεώσεις έχω για τη διακίνηση αντικειμένων ταχυμεταφορών;

Για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο πρέπει να εκδίδετε (Κανονισμός Γενικών Αδειών) ξεχωριστό Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΣΥΔΕΤΑ). Το ΣΥΔΕΤΑ επικολλάται επάνω στο αντικείμενο. Με βάση το ΣΥΔΕΤΑ, εκδίδετε τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για την είσπραξη του ποσού που αναλογεί στην προσφερόμενη υπηρεσία.

Επισήμανση:

Το ΣΥΔΕΤΑ δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο.

Η πορεία επίδοσης των αντικειμένων πρέπει να παρακολουθείται σε όλα τα στάδια, μέσω του Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ).

12. Τι ισχύει σχετικά με το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων σε περίπτωση αποστολής πολλών ταχυδρομικών αντικειμένων από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη;

Σε ένα από τα αντικείμενα πρέπει να προσαρτάται Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων-ΣΥΔΕΤΑ (master ΣΥΔΕΤΑ), ενώ σε καθένα από τα υπόλοιπα αντικείμενα είναι δυνατή η τοποθέτηση αυτοκόλλητου ΣΥΔΕΤΑ (ΣΥΔΕΤΑ πολλαπλής αποστολής), το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά τα εξής:

 • Τον μοναδιαίο αριθμό (master αριθμό) της αποστολής.
 • Τον μοναδικό αριθμό κάθε τεμαχίου της αποστολής [π.χ. 1 από 5 τεμάχια (1/5), 2 από 5 τεμάχια (2/5), 3 από 5 τεμάχια (3/5) κ.ο.κ].
 • Τον διακριτικό τίτλο και τα στοιχεία επικοινωνίας της ταχυδρομικής επιχείρησης.

Τα αντικείμενα που φέρουν απλοποιημένο ΣΥΔΕΤΑ καταχωρούνται στο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΕΣΠΕΤΑ) της ταχυδρομικής επιχείρησης μέσω του οποίου παρακολουθούνται ως αυτόνομα διακινούμενα ταχυδρομικά αντικείμενα ταχυμεταφορών.

13. Ποιος είναι ο απαιτούμενος χρόνος τήρησης αρχείου με τα Συνοδευτικά Δελτία Ταχυδρομικών Αντικειμένων και τα στοιχεία του Συστήματος Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων;

Τουλάχιστον 6 μήνες σε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο.

14. Ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση συνδυασμένης διακίνησης;

Η ευθύνη για την παροχή της υπηρεσίας ανήκει στην επιχείρηση που αποδέχεται την εντολή από τον χρήστη, εκδίδει το σχετικό ΣΥΔΕΤΑ και το σχετικό φορολογικό παραστατικό.

15. Τι ισχύει σχετικά με το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων για την επίδοση αντικειμένων άλλης επιχείρησης;

Είναι δυνατή η αλλαγή/μεσολάβηση άλλου παρόχου και η διακίνηση του αντικειμένου με το αρχικό Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΣΥΔΕΤΑ), εφόσον ο άλλος πάροχος ανήκει στο δίκτυο της επιχείρησης ή είναι ο ίδιος εγγεγραμμένος στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.

Επίσης, είναι δυνατή η διακίνηση εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων από το εξωτερικό με ξενόγλωσσο ΣΥΔΕΤΑ αλλοδαπής επιχείρησης, εφόσον η συγκεκριμένη διακίνηση παρακολουθείται από το ΕΣΠΕΤΑ της ταχυδρομικής επιχείρησης που πραγματοποιεί την επίδοση. Σε ό,τι αφορά τα ταχυδρομικά αντικείμενα με προορισμό το εξωτερικό, επιτρέπεται η χρήση είτε ελληνικού είτε ξενόγλωσσου ΣΥΔΕΤΑ, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.

16. Ποια είναι τα τέλη για τη Γενική Άδεια και πότε καταβάλλονται;

Πρέπει να καταβάλλετε σε ετήσια βάση ανταποδοτικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 12 του Κανονισμού Γενικών Αδειών).

Περισσότερες πληροφορίες για τα τέλη Γενικής Άδειας

17. Ποια είναι η διαδικασία για να αποκτήσω Ειδική Άδεια;

Για να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων που τηρεί η ΕΕΤΤ, μέσω του eRegistry. Η ΕΕΤΤ χορηγεί την Ειδική Άδεια, με σχετική απόφασή της, εντός 6 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησής σας (εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά). Μετά την έγκριση, νομιμοποιείστε να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Επίσης, μέσω του eRegistry, εκδίδεται αυτόματα Βεβαίωση Εγγραφής της επιχείρησής σας και του δικτύου της.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για Ειδική Άδεια

18. Ποια είναι η χρονική διάρκεια ισχύος της Ειδικής Άδειας;

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε τη χρονική διάρκεια της Ειδικής Άδειας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη.

19. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να τροποποιήσω την Ειδική Άδειά μου;

Οφείλετε να υποβάλετε αίτηση τροποποίησης της άδειας, μέσω του eRegistry, για να:

 • Τροποποιήσετε τις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Διακόψετε την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Τροποποιήσετε στοιχεία που αναφέρονται στην αρχική αίτηση (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, e-mail, δίκτυο).

20. Η Ειδική Άδεια που έχω αποκτήσει πρόκειται να λήξει. Πώς την ανανεώνω;

Οφείλετε να υποβάλετε αίτηση για ανανέωση 6 μήνες πριν τη λήξη της Ειδικής Άδειας.

21. Ποια είναι τα τέλη για την Ειδική Άδεια και πότε καταβάλλονται;

Πρέπει να καταβάλλετε σε ετήσια βάση ανταποδοτικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 17 του Κανονισμού Ειδικών Αδειών).

Περισσότερες πληροφορίες για τα τέλη Ειδικής Άδειας

22. Η Ειδική Άδεια μεταβιβάζεται;

Η Ειδική Άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν έγκρισης της ΕΕΤΤ, μεταβιβάζεται εφόσον υπάρχει αμοιβαία αποδοχή μεταξύ του δικαιοδόχου και της αδειοδοτημένης επιχείρησης.

23. Μπορώ, εκτός από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, να διαθέτω και άλλο ΚΑΔ δραστηριότητας;

Μπορείτε να δραστηριοποιείστε και σε άλλα αντικείμενα, ωστόσο οφείλετε να τηρείτε σε ξεχωριστούς λογαριασμούς τα ακαθάριστα έσοδα κάθε δραστηριότητας και επίσης, να τιμολογείτε ξεχωριστά.

 • Είδος δημοσίευσης