MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αδειοδότηση

1. Ποιο είναι το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση μίας κατασκευής κεραίας;

Ισχύει το ακόλουθο νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο.

Διαδικασία αδειοδότησης

Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών

Απόφαση ΕΕΤΤ 919/024/16-12-2019 Κανονισμός λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων κατασκευών κεραιών.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατασκευών κεραιών:

2. Τι απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή/και λειτουργία μιας κατασκευής κεραίας;

Ενημερωθείτε σχετικά με τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία μίας κατασκευής κεραίας.

3. Ποιες κεραίες εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης;

Πληροφορίες σχετικά με τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία της αδειοδότησης, παρέχονται στην ενότητα Κεραιοσυστήματα που εξαιρούνται αδειοδότησης και στην ενότητα Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ).

4. Σε περίπτωση μη αδειοδοτημένης κεραίας, ποια διαδικασία ακολουθείται για την απομάκρυνσή της;

Σύμφωνα με τον Ν.4635/2019 (άρθρο 37, παρ. γ’), στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά, που:

  • είτε δεν διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, ούτε πιστοποιητικό πληρότητας
  • είτε διαθέτουν άδεια κατασκευής κεραίας, αλλά η έκδοσή της βασίζεται σε ψευδή, ανακριβή ή παραποιημένα στοιχεία

με απόφαση της ΕΕΤΤ, κατόπιν ελέγχου και σχετικής έκθεσης του αρμόδιου Τμήματος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ.

Εάν ανακληθεί ή ακυρωθεί άδεια της ΕΕΤΤ ή/και έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τον Ν.4635/2019 (άρθρο 25, παρ. 1), ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει να την απομακρύνει εντός προθεσμίας 3 μηνών από την ενημέρωση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών

Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, η απομάκρυνση της κατασκευής κεραίας πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Το κόστος απομάκρυνσης βαρύνει τον κάτοχό της. Παράλληλα, ενημερώνεται το Σύστημα Ηλεκτρονικής έκδοσης Αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) e-Άδειες, για την επιβολή των κυρώσεων από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Επιβαρυντική περίπτωση αποτελεί, η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Επιπλέον, στις παρ. α’ και γ’ του άρθρου 37 του Ν.4635/2019, καθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις αναφορικά με παραβάσεις που σχετίζονται με τις κατασκευές κεραιών.

5. Σε περίπτωση άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί η κεραία να λειτουργεί;

Εάν είναι σε ισχύ δικαστική απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή για αναστολή της άδειας λειτουργίας, η κατασκευή κεραίας δεν πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία. Η ΕΕΤΤ διεξάγει ελέγχους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της κατασκευής κεραίας με τη δικαστική απόφαση, τον καλεί σε ακρόαση.

6. Επιτρέπεται η συνεγκατάσταση κατασκευών κεραιών στην Ελλάδα;

Ναι, επιτρέπεται η συνεγκατάσταση κατασκευών κεραιών δύο ή περισσοτέρων παρόχων επί του ίδιου κτιρίου, οικοπέδου ή ιστού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών. 

Πριν την υλοποίηση συνεγκατάστασης επί του ίδιου ιστού, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας είναι υπεύθυνος για την υποβολή αίτησης/δήλωσης τροποποίησης της υφιστάμενης άδειας και τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕΤΤ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,  εφαρμόζονται οι διατάξεις του  άρθρου 26 του Ν.4635/2019.

7. Επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών ανάμεσα σε παρόχους;

Ναι, επιτρέπεται σύμφωνα με την απόφαση ΕΕΤΤ 919/026/16-12-2019 (άρθρο 16).

  • Είδος δημοσίευσης