MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διαδικασία αδειοδότησης

Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας στην ξηρά, πρέπει να λάβετε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις/άδειες που καθορίζονται κυρίως στον Ν.4635/2019 (άρθρα 20-38, Κεφάλαιο ΙΑ, Μέρος Α) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-07-2021) και το άρθρο 64 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020), καθώς και τον Κανονισμό αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά.

Υποβάλλετε αίτηση για τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών  της ΕΕΤΤ (Κανονισμός λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών). Στο ΣΗΛΥΑ είναι διαθέσιμα σχετικά εγχειρίδια χρήσης.

Σύμφωνα με την απόφαση ΕΕΤΤ 919/026/2019, άρθρο 6:
 1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ), τα στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου και τηλέφωνο για επικοινωνία και αναφορά των φιλοξενούμενων παρόχων σε περίπτωση που γίνεται από κοινού χρήση της κατασκευής κεραίας.
 2. Αριθμός Γενικής Άδειας, εφόσον ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας εμπίπτει στις σχετικές κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 3. Εάν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, απαιτείται αναφορά της άδειας λειτουργίας του σταθμού ή εάν δεν υπάρχει, της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του σταθμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).
 4. Περιγραφή των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η κατασκευή κεραίας, καθώς και των ζωνών συχνοτήτων λειτουργίας.
 5. Περιγραφή της κατασκευής κεραίας, η οποία περιλαμβάνει:
  1. Μοναδικό αριθμό θέσης και μοναδική ονομασία θέσης, κατά προτίμηση σχετική με το τοπωνύμιο της περιοχής.
  2. Τις γεωγραφικές συντεταγμένες -πλάτος και μήκος- σε σύστημα ΕΓΣΑ  87.
  3. Το μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας από τη βάση της και το έδαφος.
  4. Την ακριβή διεύθυνση της θέσης της κατασκευής κεραίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον Δήμο και τον Νομό υπαγωγής της θέσης της κατασκευής κεραίας.
  5. Αναφορά σε ενδεχόμενη κατασκευή οικίσκου ή/και εγκατάστασης ερμαρίων. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των πολυπλεκτών.
  6. Αναφορά, εφόσον απαιτείται, στην απόφαση της ΕΕΤΤ που προβλέπεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 27 του Ν.4635/2019.
  7. Τα χαρακτηριστικά των ιστών ή πυλώνων στήριξης των κεραιοδιατάξεων (ύψος ιστού και βάσης ιστού από το έδαφος).
  8. Αναφορά του αριθμού των κεραιών εκπομπής/λήψης και των κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών τους (ενδεικτικά, των ζωνών λειτουργίας τους και των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που εξυπηρετούν ανά πάροχο σε περίπτωση που γίνεται από κοινού χρήση κατασκευής της κεραίας).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου περί μη μετακίνησης της κατασκευής, σε περίπτωση που η αίτηση αφορά στην τροποποίηση υφιστάμενης άδειας. Σε περίπτωση που η τροποποίηση αφορά στη διόρθωση συντεταγμένων, απαιτείται επιπλέον:
  1. Βεβαίωση μηχανικού περί μη μετακίνησης της κατασκευής.
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει γίνει μετακίνηση, εάν δεν υπάρχει ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση στη συγκεκριμένη θέση.
 1. Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας και αντίστοιχη αίτηση προς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), εφόσον απαιτείται.
 2. Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΕΕΤΤ 919/026/2019, άρθρο 21.
 3. Μελέτη ραδιοεκπομπών που συνοδεύεται από τοπογραφικό και αρχιτεκτονικά σχέδια (που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 23 του Ν.4635/2019), για την έκδοση θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εφόσον απαιτείται.
 4. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή, κατά περίπτωση, δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της απόφασης ΕΕΤΤ 919/026/2019.
 5. Υπεύθυνη δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών, που απαιτούνται για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4635/2019.
 6. Αποδεικτικό καταβολής διοικητικού τέλους, βάσει της απόφασης ΕΕΤΤ 919/026/2019, άρθρο 11.
 7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται εάν η εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας ή/και η θέση σε λειτουργία πραγματοποιήθηκε πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας.
 8. Αναφορά, εφόσον απαιτείται, στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1β του άρθρου 27 του Ν.4635/2019 απόφαση της ΕΕΤΤ.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, πρέπει να υποβληθεί απευθείας σε εκείνες έντυπη αίτηση, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και την τυποποιημένη αίτηση του ΣΗΛΥΑ. Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερωθεί το ΣΗΛΥΑ με τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης. 

 • Είδος δημοσίευσης