MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

1. Ποια μέτρα προφύλαξης του κοινού πρέπει να τηρεί ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας είναι η συμμόρφωση με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 που καθορίζει τα μέτρα για την προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά  (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000). Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς και καθορίζουν τα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν.4635/2019.

Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών υποβάλλουν μελέτη αναφορικά με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες των κεραιοσυστημάτων τους στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ΕΕΑΕ δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών (βλ. ερώτ.3).

Άλλοι αρμόδιοι διεθνείς Οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:

Τα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών, για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, καθορίζονται από την ΚΥΑ 53571/3839 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000), σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν.4635/2019.

2. Ποια είναι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία για κατασκευές κεραιών που βρίσκονται κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς;

Τα θεσπισμένα από τη νομοθεσία όρια στην Ελλάδα είναι κατά 30% χαμηλότερα από τα οριζόμενα στη σχετική Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 199, 1999/519/EC). Ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση έως 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού είναι αυστηρότερα και  κατά 40% χαμηλότερα από τις τιμές που καθορίζονται στην παραπάνω Σύσταση.

3. Διενεργούνται έλεγχοι για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολίες;

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) έχει την υποχρέωση (Ν.4635/2019, άρθρο 35, παρ. 4) να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κατασκευές κεραιών, για τις οποίες απαιτείται άδεια, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αυτεπαγγέλτως και δειγματοληπτικά, ετησίως, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλης.
  • Κατόπιν αίτησης της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε φυσικού/νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, εντός 20 εργάσιμων ημερών (από την υποβολή του αιτήματος).  

Περαιτέρω, προβλέπεται (Ν.4635/2019, άρθρο 36) η λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) για τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται από τη νομοθεσία. Η λειτουργία του ΕΠΗΠ βασίζεται σε ένα δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και διασφαλίζει την άμεση (on-line) πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα των μετρήσεων.

  • Είδος δημοσίευσης