MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενική Άδεια

Περιεχόμενα

1. Ενδιαφέρομαι για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τι πρέπει να κάνω;

Για να παρέχετε υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να αποκτήσετε Γενική Άδεια από την ΕΕΤΤ (Κανονισμός Γενικών Αδειών, όπως ισχύει), εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (άρθρο 18, παράγραφος 10 και άρθρο 1, παράγραφος 2 του Ν.4070/2012). 

Συγκεκριμένα, πρέπει να υποβάλετε στην ΕΕΤΤ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής eRegistry, δήλωση καταχώρησης και να καταβάλετε τα σχετικά τέλη. Με την υποβολή της δήλωσης, η εταιρεία σας και οι υπηρεσίες που παρέχει, κωδικοποιημένες, καταχωρούνται στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δήλωση καταχώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά από πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

2. Εάν για την άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται χορήγηση δικαιωμάτων για χρήση αριθμών ή συχνοτήτων, τι πρέπει να κάνω;

Πριν ξεκινήσετε την άσκηση δραστηριότητας, εκτός της Γενικής Άδειας, πρέπει να λάβετε τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή συχνοτήτων. 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα χρήσης αριθμών 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων 

3. Επιθυμώ να παρέχω υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών χρησιμοποιώντας την υποδομή άλλου παρόχου, αλλά με άλλο σήμα και επιχειρηματική οργάνωση (εικονικός πάροχος). Πρέπει να υποβάλω δήλωση καταχώρησης;

Ναι, πρέπει να υποβάλετε δήλωση καταχώρησης, διότι απαιτείται Γενική Άδεια για να παρέχετε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών όταν χρησιμοποιείτε -υπό διαφορετικό εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση- την υποδομή άλλων παρόχων δικτύων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τους οποίους έχετε συνάψει σχετική σύμβαση.

Υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ τη δήλωση καταχώρησης, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής eRegistry, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών. Με αυτό τον τρόπο, δηλώνετε την πρόθεσή σας να ξεκινήσετε μία ή περισσότερες δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις οποίες περιγράφετε (σύμφωνα με το Παράρτημα Α), και ζητείτε την καταχώρησή τους στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που τηρεί η ΕΕΤΤ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού Γενικών Αδειών). Επίσης, η υποβολή της αίτησης μέσω του eRegistry πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.  

4. Πώς αποκτώ πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή eRegistry της ΕΕΤΤ;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση, αρχικά πρέπει να εγγραφείτε στο eRegistry. Ως όνομα λογαριασμού δηλώνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή. Στη συνέχεια, ακολουθείτε τις οδηγίες οι οποίες αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή. Σημειώνεται ότι μπορεί να δηλωθεί μόνο μία ηλεκτρονική διεύθυνση ανά πάροχο.

5. Ποια νομιμοποιητικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση καταχώρησης;

Απαιτούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα έγγραφα:

Α. Νομικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν στην Ελλάδα

Α.1. Κατά την αρχική υποβολή αίτησης Γενικής Άδειας

Νομικά πρόσωπα

 • Καταστατικό εταιρείας και τροποποιήσεις του, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή ειδική απόφαση ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων, νόμιμα δημοσιευμένο, για τον νόμιμο εκπρόσωπο και τις εξουσιοδοτήσεις των νομίμων εκπροσώπων.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) περί μη λύσεως ή/και τροποποιήσεων της εταιρείας.

Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος παρόχου, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Φυσικά πρόσωπα – Ατομικές επιχειρήσεις

 •   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
 •   Άδεια παραμονής και εργασίας, σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου.
 •   Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.

Α.2. Για μεταγενέστερη υποβολή αίτησης, τροποποίηση, μεταβολή στοιχείων:

Επικαιροποίηση των σχετικών δικαιολογητικών.

Β. Νομικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν/κατοικούν σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β.1. Κατά την αρχική υποβολή αίτησης

Νομικά πρόσωπα

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου συνοδευμένα από την επισημείωση της Χάγης (αποστίλλη), με συνημμένη επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Φυσικά πρόσωπα

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο (copy of ID Card or passport).
 • Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή (Certificate of tax registration for the commencement of business by the competent tax authority).
 • Πιστοποιητικό/έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο οποίο να πιστοποιείται ο ΑΦΜ.

Β.2. Σε κάθε μεταγενέστερη υποβολή αίτησης, τροποποίηση, μεταβολή στοιχείων

Επικαιροποίηση των σχετικών δικαιολογητικών

Γ. Για ειδικότερες κατηγορίες νομικών προσώπων

Κατά περίπτωση. Ορίζεται ειδικότερα ότι εταιρείες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου, οι οποίες επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση καταχώρησης, προσκομίζουν με τη δήλωση έγγραφο από την αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή με το οποίο πιστοποιείται ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες/γνωστοποιήσεις ενώπιον της προς τον σκοπό έναρξης δραστηριοτήτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επισημαίνεται ότι δήλωση η οποία δεν πληροί τη συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται αυτόματα στο αρχείο.

6. Ποια είναι τα τέλη για Γενική Άδεια;

Τα τέλη για τη Γενική Άδεια διακρίνονται σε τέλος υποβολής δήλωσης καταχώρησης και ετήσια διοικητικά τέλη.

 Πληροφορίες για τα τέλη Γενικής Άδειας

7. Πώς ενημερώνομαι εάν η δήλωση καταχώρησης που υπέβαλα έγινε δεκτή;

Εφόσον η δήλωση είναι πλήρης (δηλαδή περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δικαιολογητικά και έχετε καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη), πραγματοποιείται η εγγραφή στο μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία επέχει θέση Γενικής Άδειας. Μετά από αυτό το στάδιο, μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα τη δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Επίσης, μέσω του eRegistry, διατίθεται τυποποιημένη βεβαίωση με την οποία: 

 • Επιβεβαιώνεται ότι έχει υποβληθεί πλήρης δήλωση καταχώρησης.
 • Πιστοποιείται ότι το πρόσωπο παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβάλει δήλωση καταχώρησης.

Σε περίπτωση που η δήλωση καταχώρησης που καταβάλατε δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ σας ενημερώνει για τα ελλείποντα στοιχεία, μέσω του eRegistry.

8. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να υποβάλω συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση καταχώρησης;

Οφείλετε να υποβάλετε στην ΕΕΤΤ συμπληρωματική/τροποποιητική δήλωση καταχώρησης σε περίπτωση που επιθυμείτε να:

 • Προβείτε σε παροχή επιπλέον υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πέραν εκείνων που έχετε δηλώσει στην αρχική δήλωση καταχώρησης.
 • Επιθυμείτε να διακόψετε την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες έχετε ήδη υποβάλει δήλωση καταχώρησης.
 • Έχουν αλλάξει τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην αρχική δήλωση καταχώρησης. Οφείλετε να κοινοποιήσετε τα νέα στοιχεία εντός 15 ημερών από την τροποποίησή τους.

Επισήμανση:

Η παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη/ανακριβής δήλωσης καταχώρησης, δύνανται να επισύρουν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του Ν.4070/2012 (άρθρο 77).

9. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της Γενικής Άδειας;

Έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε υπηρεσίες ή/και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για το διάστημα που επιθυμείτε. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤΤ, σε ειδικές συνθήκες, επιβάλλει περιορισμούς με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της.

 • Είδος δημοσίευσης