MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ειδικές Άδειες

Για την παροχή υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, καταβάλλετε ετήσιο ανταποδοτικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των ετησίων ακαθάριστων εσόδων από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο 17 του Κανονισμού Ειδικών Αδειών). Επίσης, καταβάλλετε τέλος για τη διεκπεραίωση και την επεξεργασία της αίτησης για τη χορήγηση Ειδικής Αδειας.

Τέλος διεκπεραίωσης και επεξεργασίας αίτησης

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης Ειδικής Άδειας (Παράρτημα Ι) και των απαραίτητων εγγράφων, πρέπει να καταβάλετε τέλος ύψους 600 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για αίτηση τροποποίησης ή παύσης άσκησης δραστηριοτήτων, δεν καταβάλλετε τέλη.

Ετήσιο τέλος: Υπολογισμός - Διαδικασία

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους πρέπει να καταβάλλετε το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος, που αφορά στη χρήση του προηγούμενου έτους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Το τέλος καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Ζώνη συνολικών ετησίων ακαθάριστων εσόδων (εκατ. ευρώ)
Συντελεστής τελών ανά ζώνη
Ε <= 30
0,0035
30 < Ε <= 100
0,0015
100 < Ε
0,0005

Ελάχιστο ετήσιο ανταποδοτικό τέλος: 3.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους και την ημερομηνία εγγραφής/διαγραφής από το μητρώο.

Συγκεκριμένα, τα ανταποδοτικά τέλη υπολογίζονται με βάση το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων, τα οποία προήλθαν από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας και είναι πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή/λογιστή, που υπογράφει τον ισολογισμό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται δημοσίευση ισολογισμού με υπογραφή ορκωτού ελεγκτή/λογιστή, η δήλωση για το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων υπογράφεται από τον Οικονομικό Διευθυντή (ή άλλο στέλεχος με αντίστοιχα καθήκοντα στην επιχείρηση) και τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Από το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων εξαιρούνται τα ποσά που αφορούν στις ακόλουθες υπηρεσίες. Τα συγκεκριμένα ποσά θα πρέπει να αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα, με τρόπο ώστε να διακρίνονται εμφανώς από τα υποκείμενα σε τέλη έσοδα και να είναι δυνατή η επαλήθευση της ακριβής φύσης των εσόδων αυτών.

  • Υπηρεσίες διακίνησης αντικειμένων που είτε δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά ταχυδρομικού αντικειμένου είτε μπορούν να παρέχονται από τρίτους απευθείας στον χρήστη (π.χ. υπηρεσίες εκτελωνισμού και ασφάλισης).
  • Συμμετοχή ταχυδρομικών επιχειρήσεων ως μέλη δικτύου εκτός επιχειρήσεων εξωτερικού.

Καταθέτετε τα τέλη σε λογαριασμό της ΕΕΤΤ, στις ακόλουθες τράπεζες. Στο πεδίο «Αιτιολογία» του δελτίου κατάθεσης συμπληρώνετε την επωνυμία και τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ΕΕΤΤ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησής σας.

ALPHABANK
IBAN: GR 68 0140 3420 3420 0200 2002 535
EFG Eurobank Ergasias
IBAN: GR 8002 6002 70000 310 200 1131 44
ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6101 1071 000000 710 50 7000 70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 1001 720 13000 501 3033 720 885

Δήλωση απόδοσης τελών

Παράλληλα με την καταβολή του ετήσιου τέλους, πρέπει να υποβάλετε, μέσω του eRegistry, δήλωση απόδοσης τελών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Ειδικών Αδειών.

  • Είδος δημοσίευσης