MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενικές Άδειες

Για την παροχή υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καταβάλλετε ετήσιο ανταποδοτικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των ετησίων ακαθάριστων εσόδων από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών αντικειμένων βάρους έως 20 κιλά (άρθρο 12 του Κανονισμού Γενικών Αδειών).

Τέλη: Υπολογισμός - Διαδικασία καταβολής

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους πρέπει να καταβάλλετε το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος, που αφορά στη χρήση του προηγούμενου έτους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Το τέλος καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα.

Ζώνη συνολικών ετησίων ακαθάριστων εσόδων (εκατ. ευρώ)
Συντελεστής τελών ανά ζώνη
Ε <= 30
0,0035
30 < Ε <= 100
0,0015
100 < Ε
0,0005

Ελάχιστο ετήσιο ανταποδοτικό τέλος: 250 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους και την ημερομηνία εγγραφής/διαγραφής από το μητρώο.

Συγκεκριμένα, τα ανταποδοτικά τέλη υπολογίζονται με βάση το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων, τα οποία προήλθαν από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και είναι πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή, λογιστή ή Οικονομικό Διευθυντή (ή άλλο στέλεχος με αντίστοιχα καθήκοντα στην επιχείρηση) και υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Από το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων εξαιρούνται τα ποσά που αφορούν στις ακόλουθες υπηρεσίες.  Τα συγκεκριμένα ποσά θα πρέπει να αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα με τρόπο, ώστε να διακρίνονται εμφανώς από τα υποκείμενα σε τέλη έσοδα και να είναι δυνατή η επαλήθευση της ακριβής φύσης των εσόδων αυτών.

  • Διακίνηση αντικειμένων πάνω από 20 κιλά.
  • Υπηρεσίες διακίνησης αντικειμένων που είτε δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά ταχυδρομικού αντικειμένου είτε μπορούν να παρέχονται από τρίτους απευθείας στον χρήστη (π.χ. υπηρεσίες εκτελωνισμού και ασφάλισης).
  • Συμμετοχή ταχυδρομικών επιχειρήσεων ως μέλη δικτύου, εκτός επιχειρήσεων εξωτερικού.
  • Υπηρεσίες αντικαταβολών και εμπορική αξία αγαθών, καθώς και έσοδα που προέρχονται από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (π.χ. εισπράξεις).

Καταθέτετε τα τέλη σε λογαριασμό της ΕΕΤΤ, στις ακόλουθες τράπεζες. Στο πεδίο «Αιτιολογία» του δελτίου κατάθεσης συμπληρώνετε την επωνυμία και τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) ΕΕΤΤ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησής σας.

ALPHABANK
IBAN: GR 68 0140 3420 3420 0200 2002 535
EFG Eurobank Ergasias
IBAN: GR 8002 6002 70000 310 200 1131 44
ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6101 1071 000000 710 50 7000 70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 1001 720 13000 501 3033 720 885

Δήλωση απόδοσης τελών

Παράλληλα με την καταβολή του τέλους, πρέπει να υποβάλετε, μέσω του eRegistry, δήλωση απόδοσης τελών, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Γενικών Αδειών.

  • Είδος δημοσίευσης