English ελληνική έκδοση    rss feed

Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους προκήρυξης της δημοπρασίας για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5 GHz


Ερώτηση 1
Τμήμα Ι : Στοιχεία Αιτούντος
Ι.2. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αρκεί η προσκόμιση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας καθώς και η σχετική καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Απάντηση
Δεν απαιτείται προσκόμιση των τροποποιήσεων.


Ερώτηση 2
Τμήμα ΙV.2. Απόδειξη της αξιοπιστίας του αιτούντος:
Δεδομένου ότι δεν εκδίδεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναφέρεται ρητά η μη παύση δραστηριοτήτων της εταιρείας παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με την εν λόγω βεβαίωση.
Απάντηση
Δεν απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με βεβαίωση περί μη παύσης των εργασιών. Η μη παύση τεκμαίρεται από τα λοιπά προσκομισθέντα στοιχεία.


Ερώτηση 3
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρείας που ελέγχεται από τον αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Απάντηση
Η Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρείας που ελέγχεται από τον αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση δεν απαιτείται να έχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.