Εξαμηνιαία στοιχεία αγοράς

Τα στοιχεία αγοράς συλλέγονται από την ΕΕΤΤ μέσω των ερωτηματολογίων παρακολούθησης της αγοράς και απεικονίζουν την κατάσταση της αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.