Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Υποέργων
28/9/2023 Δελτίο τύπου: Παραλαβή τηλεκατευθυνόμενων πτητικών Μέσων με συστήματα εποπτείας φάσματος
25/9/2023 Δελτίο τύπου: Παραλαβή υπερελαφριών δεκτών εποπτείας υψηλών συχνοτήτων
1/9/2023 Δελτίο τύπου: Παραλαβή συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης με δέκτες εποπτείας φάσματος
19/7/2023 Δελτίο τύπου: Παραλαβή σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου
27/6/2022 Ανακοίνωση: Υπογραφή σύμβασης έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής»
18/2/2021 Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Τ.ΕΘ.Α
3/2/2021 Ανακοίνωση – Υπογραφή δύο νέων Συμβάσεων της ΕΕΤΤ για την «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958) – ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
21/12/2020 Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση
Ανακοινώσεις Πράξης
29/10/2018 Δελτίο Τύπου: ΕΕΤΤ: Ένταξη στο ΕΠΑνΕΚ έργου για την ανάπτυξη καινοτόμου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος