MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Δελτία τύπου > Παραλαβή σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου
Title Date Icon 19/07/2023

Παραλαβή σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου

 

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την οριστική παραλαβή του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» (Υποέργο 6) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958) και προχωρά άμεσα στην παραγωγική αξιοποίησή του. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική δαπάνη του Υποέργου 6 ανήλθε σε 431.537,62 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε εντός ενός έτους με Ανάδοχο την εταιρεία VECTOR TECHNOLOGIES ΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας, εγκατάστασης και εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΕΤΤ και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το συνολικό δίκτυο σταθμών μέτρησης, το οποίο αποτελεί σημαντική συνιστώσα του νέου Εθνικού Δικτύου Εποπτείας Φάσματος της χώρας.

Το δίκτυο σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσίας ψηφιακής ευρυεκπομπής με την ονομασία «ΑΙΘΡΑ» περιλαμβάνει συνολικά:

  • είκοσι (20) σταθμούς λήψης ψηφιακής τηλεόρασης τοποθετημένους σε ισάριθμες προεπιλεγμένες θέσεις, κυρίως σε εγκαταστάσεις της ΕΕΤΤ, σε κτήρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και ακαδημαϊκά ιδρύματα, εντός αστικών κέντρων της επικράτειας, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού,
  • πέντε (5) μεταφερόμενους σταθμούς που δύνανται να εγκατασταθούν σε προσωρινή βάση, ώστε να αντιμετωπίζονται παράπονα/καταγγελίες πολιτών που αφορούν είτε κακή ποιότητα της τοπικής εκπομπής είτε ζητήματα παρεμβολών από άλλες εκπομπές,
  • δύο (2) δέκτες που είναι εγκατεστημένοι σε κινητές μονάδες εποπτείας της ΕΕΤΤ και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εκπομπών ψηφιακού ραδιοφώνου, όπου αυτό λειτουργεί (προς το παρόν με προσωρινή αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ).

Η γεωγραφική διασπορά του δικτύου σταθερών και μεταφερόμενων σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσίας ψηφιακής τηλεόρασης αφορά στην κάλυψη από ψηφιακή τηλεόραση της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας και επιτρέπει την άμεση παρέμβαση προς όφελος του πολίτη/τηλεθεατή/ακροατή.

Κάθε σταθμός καταγράφει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των εκπεμπόμενων σημάτων ψηφιακής ευρυεκπομπής από το κέντρο εκπομπής το οποίο εποπτεύει, συνδέεται απομακρυσμένα με τις εγκαταστάσεις της ΕΕΤΤ για τη μεταφορά και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και καταγραφών, τα οποία στη συνέχεια αξιολογούνται  τόσο για την άμεση αναγνώριση κάθε υποβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ψηφιακής ευρυεκπομπής όσο και για την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ψηφιακής εκπομπής. Τα συμπεράσματα αυτά δύνανται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση προτάσεων ανάληψης παρεμβάσεων/πρωτοβουλιών από αρμόδιους κρατικούς φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη/βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Μέσω της λειτουργίας του δικτύου σταθμών «ΑΙΘΡΑ», αναβαθμίζεται σημαντικά η δυνατότητα της ΕΕΤΤ για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παρόχων με τις υποχρεώσεις των αδειών τους, σε σχέση με τις προβλέψεις του Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος και του σχετικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Παράλληλα, ενισχύεται η προσπάθεια της ΕΕΤΤ να επιτελεί με αυξημένη αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη χώρα μας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη αξιοποίηση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Χάρτης με τους κόμβους του δικτύου από το κεντρικό λογισμικό ελέγχου και καταγραφής

          

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη ΣΕΦΕ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Καρίμαλης

Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

T 210 615 1013

E gkarimalis@eett.gr

  • Είδος δημοσίευσης