MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Δελτία τύπου > Παραλαβή συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης με δέκτες εποπτείας φάσματος
Title Date Icon 01/09/2023

Παραλαβή συστημάτων ραδιογωνιομέτρησης με δέκτες εποπτείας φάσματος

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την οριστική παραλαβή του υποέργου «Προμήθεια Μεταφερόμενων Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» (Υποέργο 1) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958) καθώς και την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία.
Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική δαπάνη για το υποέργο ανήλθε σε 1.208.838,80 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε εντός ενός έτους με Ανάδοχο την εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας του εξοπλισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα του νέου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας Φάσματος της χώρας, καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών της ΕΕΤΤ στη λειτουργία του στο πεδίο.

Η ΕΕΤΤ ενισχύθηκε με δεκατρείς (13) μεταφερόμενες μονάδες εποπτείας – εκ των οποίων οι οκτώ (8) έχουν ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού με χρήση κατάλληλου κεραιοσυστήματος – ισάριθμα σετ κατάλληλων κατευθυντικών κεραιών, εξειδικευμένο λογισμικό και συνοδό εξοπλισμό πληροφορικής, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για τρία έτη.

Κάθε μεταφερόμενη μονάδα εποπτείας, εκ των ανωτέρω, διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ώστε, άμεσα αλλά και σε βάθος χρόνου, να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες εποπτείας του σπάνιου και εθνικά πολύτιμου πόρου του  φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Ειδικότερα:

  • Το σύνολο των φορητών μονάδων εποπτείας έχει, με τη χρήση κατάλληλων κατευθυντικών κεραιών, δυνατότητες διεξαγωγής μετρήσεων, καταγραφής, απεικόνισης και ανάλυσης ραδιοσημάτων, καθώς και εκτίμησης της κατεύθυνσης λήψης, καλύπτοντας μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων και είδους σημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Η πλειονότητα των μεταφερόμενων μονάδων εποπτείας έχει ενσωματωμένο επιπρόσθετο σύστημα αυτόματης ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού. Η μονάδα, συνοδεύεται από φορητό υπολογιστή, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της λειτουργίας της και τη διεξαγωγή μετρήσεων. Η χρήση κατάλληλου λογισμικού, στο συνοδευτικό υπολογιστή, αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του δέκτη και της κεραίας ραδιογωνιομέτρησης, επιτρέποντας τον προσδιορισμό με υψηλή ακρίβεια, αρχικά της κατεύθυνσης λήψης και τελικά τον γεωεντοπισμό της πηγής εκπομπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προμηθεύτηκε και επιπρόσθετο εξοπλισμό πληροφορικής για τη μεταφόρτωση και επεξεργασία των αποθηκευμένων μετρήσεων.

Λόγω του ιδιαίτερα μικρού όγκου και βάρους των ανωτέρω μονάδων, διευκολύνεται η μεταφορά τους από τα κλιμάκια εποπτείας της ΕΕΤΤ με χρήση οποιουδήποτε μέσου μετάβασης στην περιοχή ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, ο εξοπλισμός, ως σύστημα ραδιογωνιομέτρησης, δύναται να τοποθετηθεί ακόμα και επί συμβατικών αυτοκινήτων καθιστώντας τα αυτόνομες μονάδες ραδιογωνιομέτρησης. Έτσι αυξάνεται η ταχύτητα ανταπόκρισης της ΕΕΤΤ ανά την επικράτεια και δίνεται η επιπλέον δυνατότητα καταγραφής και διερεύνησης περιστατικών παρεμβολών.

 

Kεραία ραδιογωνιομέτρησης εγκατεστημένη σε συμβατικά οχήματα
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, ο νέος εξοπλισμός αυξάνει την αποδοτικότητά της ΕΕΤΤ, καθώς παρέχει στα τμήματα εποπτείας φάσματος αυξημένες τεχνολογικές δυνατότητες μετρήσεων για όλες τις ασύρματες εθνικά ευαίσθητες και εμπορικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κινητής τηλεφωνίας 5G.

Τα κλιμάκια εποπτείας φάσματος της ΕΕΤΤ χρησιμοποιούν ήδη στο πεδίο το νέο μεταφερόμενο εξοπλισμό για την παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων τμημάτων του φάσματος, αλλά και επιμέρους εκπομπών και για τον γεωντοπισμό αυτών, σε διάφορα σημεία της χώρας. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι νόμιμοι χρήστες απολαμβάνουν αυξημένη προστασία του φάσματος που τους έχει εκχωρηθεί, ενώ η παράνομη χρήση εντοπίζεται ταχύτερα και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη ΣΕΦΕ

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Καρίμαλης

Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

T 210 615 1013

E gkarimalis@eett.gr

  • Είδος δημοσίευσης