MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Καταναλωτές > Τηλεφωνία & Διαδίκτυο > Διαχείριση καταγγελιών > Αρμοδιότητα ΕΕΤΤ επί καταγγελιών Καταναλωτών

Αρμοδιότητα ΕΕΤΤ επί καταγγελιών Καταναλωτών

Οι αναφορές/καταγγελίες καταναλωτών που υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ διαβιβάζονται στην καταγγελλόμενη επιχείρηση, με συνοδευτικό αίτημα που της ζητά να απαντήσει επί των αναφερόμενων, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τόσο το αίτημα, όσο και η απάντηση διαβιβάζονται στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή.

Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε ταξινόμηση των καταγγελιών με βάση τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων παραβάσεων της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προβαίνει, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο  113 παρ. 2, περιπτώσεις ζ, η και κε και το άρθρο 133 του Ν.4727/2020 και των στόχων πολιτικής του άρθρου 109 του ιδίου νόμου.

Οι εν λόγω ενέργειες έχουν είτε ρυθμιστικό περιεχόμενο, με την έκδοση κανονιστικών πράξεων που αντιμετωπίζουν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε κατασταλτικό, όταν από σειρά καταγγελιών/αναφορών καταναλωτών αναδεικνύεται παράβαση από εποπτευόμενο πάροχο/φορέα, διατάξεων της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οπότε και επιβάλλονται, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Η αποστολή της ΕΕΤΤ αναφορικά με τα ζητήματα καταναλωτών προϊόντων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συνίσταται δηλαδή στη διενέργεια στοχευμένων ρυθμιστικών δράσεων υπέρ του καταναλωτικού κοινού και όχι στην επίλυση κάθε ατομικής ιδιωτικής διαφοράς καταναλωτή και παρόχου υπηρεσιών/προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για το λόγο αυτό η ΕΕΤΤ δεν προβαίνει σε γνωμοδοτήσεις επί προφορικών ή γραπτών νομικών ζητημάτων, ούτε είναι αρμόδια για την αποκατάσταση της προσωπικής βλάβης που υπέστη ο εκάστοτε καταγγέλλων, ούτε δύναται να επιδιώξει ή απαιτήσει επιδίκαση αποζημίωσης λόγων υλικής ή ηθικής βλάβης.

Η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα σε περιπτώσεις όπου για τις αναφυόμενες διαφορές απαιτείται κρίση επί πραγματικών περιστατικών και η διάγνωση περί της ισχύος έννομης σχέσης ιδιωτικού δικαίου, οπότε αρμόδια για την επίλυση αυτών των διαφορών είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Η ΕΕΤΤ δεν αποτελεί όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων, αλλά περιορίζεται στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους τελευταίους , στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση διαφορών μεταξύ παρόχων και καταναλωτών που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.4727/2020 και αφορούν στην εκτέλεση των συμβάσεων, αρμόδιο για την εξωδικαστική επίλυση όργανο είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία, όπου είναι αναγκαίο με την ΕΕΤΤ.

  • Είδος δημοσίευσης