MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πολιτική στατιστικού απορρήτου

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), στο πλαίσιο της διασφάλισης και της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των στατιστικών της στοχεύει, μεταξύ άλλων, να έχει και να διαφυλάττει την εμπιστοσύνη των στατιστικών μονάδων, οι οποίες παρέχουν εμπιστευτικά δεδομένα για την παραγωγή στατιστικών. Στην βάση αυτής της εμπιστοσύνης, η ΕΕΤΤ προστατεύει σε όλα τα στάδια της στατιστικής παραγωγής το απόρρητο των ατομικών δεδομένων που συλλέγει από τις στατιστικές μονάδες.

Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τους κανόνες και αρχές που εφαρμόζει η ΕΕΤΤ για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου1. Οι ανωτέρω κανόνες και αρχές έχουν προκύψει με βάση την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές για το στατιστικό απόρρητο. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) συλλέγει δεδομένα κατά βάση από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως διοικητική, εποπτική αρχή και αρχή ανταγωνισμού.2 Τα δεδομένα κατά βάση συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, πρωταρχικά, για διοικητικούς σκοπούς, οπότε καλούνται διοικητικά στοιχεία3 και, ενδεχομένως, για στατιστικούς σκοπούς, οπότε τότε καλούνται στατιστικά στοιχεία4.

Ορισμοί

Ως «στατιστικό απόρρητο» νοείται η προστασία των απόρρητων στοιχείων που αφορούν μεμονωμένες στατιστικές μονάδες και τα οποία λαμβάνονται άμεσα αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς ή, έμμεσα, από διοικητικές ή άλλες πηγές. Συνεπάγεται επίσης την απαγόρευση της χρήσης για μη στατιστικούς σκοπούς των στοιχείων και την απαγόρευση της δημοσιοποίησής τους.

Ως «στατιστικές» νοούνται ποσοτικές και ποιοτικές, συγκεντρωτικές και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν ένα συλλογικό φαινόμενο σε συγκεκριμένο υπό εξέταση πληθυσμό. Ως «χρήση για στατιστικούς σκοπούς» νοείται η αποκλειστική χρήση για την ανάπτυξη και παραγωγή στατιστικών.

Ως «απόρρητα στοιχεία» νοούνται τα στοιχεία που καθιστούν δυνατή την άμεση ή την έμμεση αναγνώριση των στατιστικών μονάδων (μονάδων στατιστικών στοιχείων) δια της αποκαλύψεως εξατομικευμένων πληροφοριών. 

Ως «εμπιστευτικά δεδομένα», νοούνται τα δεδομένα που επιτρέπουν μόνο τον έμμεσο εντοπισμό των οικείων στατιστικών μονάδων. Για να καθοριστεί αν στατιστική μονάδα είναι ή όχι αναγνωρίσιμη, συνεκτιμώνται όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορούν εύλογα να χρησιμοποιήσουν τρίτοι για να αναγνωρίσουν την στατιστική μονάδα. Στα εμπιστευτικά δεδομένα περιλαμβάνονται και τα ανωνυμοποιημένα μικροδεδομένα ερευνών, σε περίπτωση που επιτρέπουν τον έμμεσο εντοπισμό των οικείων στατιστικών μονάδων.5

Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» προσδιορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ή/και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων. Ως πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί λογίζεται το πρόσωπο εκείνο που μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική.

Ως «μικροδεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες στο επίπεδο των μεμονωμένων στατιστικών μονάδων ή προσώπων.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η πολιτική στατιστικού απορρήτου της ΕΕΤΤ, βασίζεται:

 • στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του ελληνικού Στατιστικού Νόμου (Νόμος 3832/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) και στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ισχύουν,
 • στις διατάξεις περί στατιστικού απορρήτου του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759, καθώς και στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 557/2013 της Επιτροπής όσον αφορά στην πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς,
 • στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (αρχή 5 και δείκτες αυτής), στις θεμελιώδεις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επίσημες στατιστικές (αρχή 6) και στην Διακήρυξη του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) για την επαγγελματική Δεοντολογία (επαγγελματική αξία 1 και δεοντολογική αρχή 6).
 • στις διατάξεις περί αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και περί παροχής πληροφοριών και ερευνών του Νόμου 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972), των εν ισχύ διατάξεων του Νόμου 4070/2012 και του Νόμου 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
 • και στον «Κανονισμό 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», στο νόμο 4624/2019 και στο νόμο Ν. 2472/1997 ή/και των συναφών διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου.

Κανόνες και αρχές της πολιτικής στατιστικού απορρήτου

Η πολιτική στατιστικού απορρήτου της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες και αρχές:

 • Ατομικά δεδομένα στατιστικών μονάδων που συλλέγονται, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, από την ΕΕΤΤ για χρήση για στατιστικούς σκοπούς είναι απολύτως εμπιστευτικά, δεν δημοσιεύονται ούτε διαδίδονται σε τρίτους.
 • Το προσωπικό της ΕΕΤΤ που χειρίζεται πρωτογενές υλικό σε επίπεδο στατιστικής μονάδας, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, λαμβάνει τα δέοντα, κατά περίπτωση, μέτρα, με κάθε υπευθυνότητα, ώστε το υλικό αυτό να μην είναι προσβάσιμο σε τρίτους. Το ανωτέρω υλικό, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο στην ΕΕΤΤ για την παραγωγή στατιστικών ούτε για κάποιον άλλον σκοπό εξ αυτών για τους οποίους συλλέγεται, καταστρέφεται ή διαγράφεται, κατά περίπτωση, από το προσωπικό του, με κάθε υπευθυνότητα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτηση του συνόλου ή μέρους του υλικού από οιονδήποτε τρίτο, με όλα τα εύλογα μέσα που μπορεί αυτός να χρησιμοποιήσει. Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, αλλά και μετά το πέρας αυτής, εις το διηνεκές, το προσωπικό της ΕΕΤΤ δεν δημοσιοποιεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας/εργασίας στην οποία αφορά το εν λόγω υλικό που μπορεί να οδηγήσουν, αμέσως ή εμμέσως, στην αποκάλυψη ατομικών δεδομένων εκτός αν αυτό απαιτείται για τους λοιπούς σκοπούς για τους οποίους το υλικό αυτό συλλέγεται.
 • Η ΕΕΤΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά) για την διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των απόρρητων και εμπιστευτικών δεδομένων. Λαμβάνει, επίσης, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στατιστικών βάσεων δεδομένων.
 • Οι στατιστικές που καταρτίζονται από την ΕΕΤΤ με βάση τα συλλεγόμενα πρωτογενή στοιχεία δημοσιεύονται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των στατιστικών μονάδων που παρείχαν τα στοιχεία ή στις οποίες αφορούν τα στοιχεία, εφόσον αυτά συλλέγονται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
 • Στατιστικά στοιχεία στατιστικής έρευνας/εργασίας της ΕΕΤΤ πριν από την ολοκλήρωσή της και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τηρούνται ως απόρρητα και δεν διαδίδονται σε τρίτους. 6) H ΕΕΤΤ μεριμνά για την προσβασιμότητα των ερευνητών για επιστημονικούς σκοπούς σε εμπιστευτικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για χρήση για στατιστικούς σκοπούς και δεν προστατεύονται από το επιχειρηματικό απόρρητο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα, χωρίς να υπονομεύεται το υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων αυτών. Η σχετική χορήγηση πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς σε ερευνητές γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ελληνικό Στατιστικό Νόμο και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 • Το προσωπικό της ΕΕΤΤ ενημερώνεται σχετικά με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην τήρηση του στατιστικού απορρήτου στα διάφορα στάδια της παραγωγής στατιστικών, από την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων μέχρι την διάχυση των στατιστικών, καθώς και για τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του στατιστικού απορρήτου, όπως αυτές αναφέρονται στον ελληνικό Στατιστικό Νόμο και εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, όπως κάθε φορά ισχύουν, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο κείμενο νομικό και παράγωγο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ.
 • Σε όλα τα ερωτηματολόγια των ερευνών που διενεργεί η ΕΕΤΤ για την συλλογή στοιχείων για χρήση για στατιστικούς σκοπούς και την παραγωγή και διάδοση επίσημων στατιστικών της, επισημαίνεται σε εμφανές σημείο ο απόρρητος χαρακτήρας των συλλεγόμενων στοιχείων και η χρήση τους αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς, με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του Στατιστικού Νόμου.
 1. Με βάση τ’ ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι οι αρχές και οι διατάξεις που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και προβλέπονται για τις εργασίες ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών της ΕΕΤΤ, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις εν λόγω εργασίες και  δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 111, 113  δ’, ζ’  ιστ’ και λα του Ν.4727/2020,των εν ισχύ διατάξεων του Ν.4070/2012,και αυτών του Ν.3959/2011, που αναφέρονται στη γενικότερη άσκηση της πολιτικής, και των αρχών της ΕΕΤΤ, εντός των αρμοδιοτήτων της. Για τον αυτό λόγο, η εν λόγω πολιτική στατιστικού απορρήτου δεν θίγει τις διατάξεις του «Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ούτε του Ν. 2472/1997 ή/και των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου.
 2.  Οι πάροχοι, κατόπιν αιτήματος της ΕΕΤΤ και εντός εύλογου χρόνου, παρέχουν στην ΕΕΤΤ κάθε πληροφορία και κοινοποιούν κάθε σύμβαση, αρχείο, έγγραφο, πληροφορία που απαιτείται για την εφαρμογή του πλαισίου των Γενικών Αδειών και της κείμενης νομοθεσίας περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ως αναφέρεται και στο άρθρο 8 του Κανονισμού Γενικών Αδειών με τίτλο: «Παροχή Πληροφοριών»: « Πρόσωπα, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματος της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 38 του ν. 4070/2012 και τις διατάξεις της παρούσας.2. Η ΕΕΤΤ οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο χάρη του ειδικού σκοπού, για τον οποίο τις ζητεί και να ενημερώνει δε περί αυτού τα πρόσωπα». Επίσης, στο άρθρο 1.2 του Παραρτήματος Β’ του Κανονισμού προβλέπεται ότι: «Οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες παρέχονται στην EETT στο πλαίσιο των κανονισμών γενικών αδειών, δύναται, με τεκμηριωμένη αιτιολογία, να χαρακτηριστούν ως εμπιστευτικά, οπότε τηρούνται ως εμπιστευτικά από την EETT αντίστοιχα. Εφόσον ο πάροχος έχει χαρακτηρίσει αιτιολογημένα οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία ως εμπιστευτικού χαρακτήρα, η ΕΕΤΤ δεν δημοσιοποιεί τα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα ή πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη είναι ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό και συνεκτιμά τα νόμιμα συμφέροντα του παρόχου για την προστασία τυχόν επιχειρηματικού απορρήτου του.» Ομοίως, στο άρθρο 1.2.2 του Παραρτήματος Β του Κανονισμού, με τίτλο: «Άλλες υποχρεώσεις των παρόχων», προβλέπεται η υποχρέωση των παρόχων να τηρούν ταυτόχρονα και την λοιπή κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των εν ισχύ Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της ΕΕΤΤ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ή της Επιτροπής.
 3. Ως «διοικητικά στοιχεία» νοούνται στοιχεία που συλλέγονται για την εκπλήρωση διοικητικών σκοπών, όπως η ανταπόκριση σε νομικές απαιτήσεις καταγραφής ορισμένων γεγονότων, π.χ. εσόδων, συνδρομητών, γραμμών κ.ά., για τη ρύθμιση, την ανάλυση, την εποπτεία και την  παρακολούθηση των αγορών ή/και την εξέταση της τήρησης των κανόνων του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, στα διοικητικά στοιχεία η ταυτοποίηση της μονάδας στην οποία αυτά αναφέρονται είναι αποφασιστικής σημασίας.
 4. Ως «στατιστικά στοιχεία» νοούνται στοιχεία τα οποία δεν προορίζονται για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο μονάδας (ατόμου ή επιχείρησης) και συνεπώς δεν ενδιαφέρει η ταυτοποίηση των ατόμων/επιχειρήσεων.
 5. Ο ορισμοί για «απόρρητα στοιχεία» και «εμπιστευτικά δεδομένα» δεν αφορούν στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν οι πάροχοι ως «εμπιστευτικά στοιχεία» και για τα οποία θέτουν θέμα επιχειρηματικού απορρήτου κατά την παροχή τους.
 • Είδος δημοσίευσης