MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πολιτική ποιότητας

Η ΕΕΤΤ παράγει και δημοσιεύει στατιστικές σχετικά με τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που εποπτεύει. Ως μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)1, η ΕΕΤΤ έχει ως στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών που να είναι χρήσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο για την χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων, την έρευνα και τον διάλογο. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται για τη διασφάλιση και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της, με συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής και διάδοσής τους. H EETT ως μέλος του ΕΛΣΣ, εφαρμόζει το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τις στατιστικές. Αυτό περιλαμβάνει τον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο (Νόμος 3832/20102 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Κανονισμό (ΕΚ) 223/20093), ως ισχύει, τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές4 , τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς στατιστικού περιεχομένου, τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ5 και τα Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράφονται μεταξύ της ΕΕΤΤ και λοιπών φορέων του ΕΛΣΣ.

Ως μέλος του ΕΛΣΣ, η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται και συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα που απαιτείται και οργανώνεται στο πλαίσιο του ΕΛΣΣ και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).

Κανόνες και αρχές της πολιτικής ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της ΕΕΤΤ καθορίζεται από τους ακόλουθους κανόνες και αρχές:

 • Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών της ΕΕΤΤ διέπεται από τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής (ΚΟΠ) για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως ισχύει.
 • Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών της, η ΕΕΤΤ ακολουθεί ομοιόμορφα πρότυπα και εναρμονισμένες μεθόδους με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και εφαρμόζει τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας, όπως η «καταλληλότητα», η «ακρίβεια», η «έγκαιρη υποβολή», η «εμπρόθεσμη υποβολή», η «προσβασιμότητα», η «σαφήνεια», η «συγκρισιμότητα» και η «συνοχή», όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009, όπως ισχύει.
 • Για τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των παραγόμενων στατιστικών ορίζεται ένας Στατιστικός Επικεφαλής εντός της ΕΕΤΤ, ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στον ΚΟΠ και ασκεί τα καθήκοντά του με επαγγελματική ανεξαρτησία.
 • Τα δεδομένα που παρέχονται στην ΕΕΤΤ από τρίτες πηγές υπόκεινται σε ελέγχους πριν από την χρησιμοποίησή τους για την παραγωγή στατιστικών, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας τους.
 • H ΕΕΤΤ επιθεωρεί τακτικά και συστηματικά τις στατιστικές της διαδικασίες καθώς και τα στατιστικά της προϊόντα και πραγματοποιεί βελτιώσεις, όπου υπάρχει ανάγκη. Αναρτά τις εκθέσεις ποιότητας των στατιστικών διαδικασιών (ερευνών/εργασιών) της στο διαδικτυακό της τόπο.
 • Η ΕΕΤΤ στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών που παράγει με βάση της βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς. Για τον σκοπό αυτό, έχει στενή και συστηματική συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τη Eurostat καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
 • H ΕΕΤΤ επιδιώκει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, με σκοπό την αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής στατιστικών, την βελτίωση της αξιοπιστίας και της εγκαιρότητας των στατιστικών αποτελεσμάτων, την εξοικονόμηση πόρων και την μείωση του φόρτου των ερευνωμένων.
 • Ατομικά δεδομένα στατιστικών μονάδων που συλλέγονται για στατιστική επεξεργασία τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού από την ΕΕΤΤ και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.
 • Η ΕΕΤΤ μεριμνά για τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της ώστε να διασφαλίζει την επάρκεια, την αξιοπιστία, τη διατήρηση και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των στελεχών της κατά τη διαδικασία παραγωγής στατιστικών. Η αναβάθμιση λαμβάνει χώρα μέσα από τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση κατάλληλους εμπειρογνώμονες.
 • H ΕΕΤΤ προστατεύει τα δεδομένα που συλλέγει από στατιστικές μονάδες ή/και διοικητικές πηγές, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα φυσικής και λογικής προστασίας τους. Λαμβάνει, επίσης, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των στατιστικών βάσεων δεδομένων.
 • H ΕΕΤΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του στατιστικού απορρήτου, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (εθνικού και ευρωπαϊκού).
 • Μία βασική προτεραιότητα της ΕΕΤΤ είναι η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών στατιστικών στοιχείων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. H ΕΕΤΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, μέσω της παραγωγής κατάλληλων στατιστικών, της βελτίωσης της διάχυσης και της προσβασιμότητας των στατιστικών στοιχείων, καθώς και μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού της τόπου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διαθεσιμότητα πόρων και τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις της.
 • H ΕΕΤΤ συλλέγει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των υπόχρεων παρόχων ή/και των ιδιωτών για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής στοιχείων, με σκοπό τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού τους φόρτου.
 • Ως μέλος του ΕΛΣΣ, η ΕΕΤΤ εκπληρώνει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛΣΣ, όπως ισχύει.
 • H ΕΕΤΤ στοχεύει στην ταυτόχρονη και ισότιμη πρόσβαση όλων των χρηστών στα στατιστικά στοιχεία που παράγει, με διαφανείς διαδικασίες, όπως απαιτούν οι αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Οποιαδήποτε προνομιακή πρόσβαση εξωτερικών χρηστών σε προδημοσιεύσεις είναι περιορισμένη, δεόντως αιτιολογημένη και ελέγχεται.
 1. Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Κατάλογος των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος – ΦΕΚ 4319/Β/28-09-2018).
 2.  Ο Ελληνικός Στατιστικός Νόμος Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 2010).
 3. Κανονισμός 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759 του Ευρ.Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
 4.  Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.
 5. Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛΣΣ.
 6. Βλέπε επίσης τις «Οδηγίες Ποιότητας» της ΕΛΣΤΑΤ (Απρίλιος 2017), καθώς και την Πολιτική Ποιότητας της ΕΛΣΤΑΤ (Ιούνιος 2013)
 • Είδος δημοσίευσης