Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου:

7/12/2012 
Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου
Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης:

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης σχεδίου Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού
επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων
Λιανικής»
 

Θέσεις της ΕΕΤΤ:

22/1/2013
Θέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. στις
παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της από 7.12.2012 Δημόσιας Διαβούλευσης και έγκριση σχεδίου
Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών
Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»