MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ειδικές  Άδειες

Οι αιτήσεις για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας τηρούνται στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, στο eRegistry (οδηγίες χρήσης).

Χορήγηση Ειδικής Άδειας

Η ΕΕΤΤ χορηγεί την Ειδική Άδεια, με σχετική απόφασή της, εντός 6 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησής σας. Μετά την έγκριση, νομιμοποιείστε να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η άδεια λήγει αυτοδικαίως, εκτός εάν προηγηθεί υποβολή αίτησης ανανέωσης.

Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο

Η βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εκδίδεται αυτόματα μέσω του eRegistry, μετά την έγκριση της Ειδικής Άδειας, και  περιλαμβάνει τα στοιχεία του παρόχου και του ταχυδρομικού δικτύου του.

Απόρριψη αίτησης για αδειοδότηση

Η αίτηση απορρίπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  • Οι περιγραφόμενες υπηρεσίες δεν υπάγονται στο πλαίσιο παροχής Ειδικής Άδειας.
  • Στην αίτηση υπάρχουν σφάλματα ή ελλιπή στοιχεία.
  • Το τέλος των 600 ευρώ για την εξέταση της αίτησης, δεν έχει καταβληθεί.

Τροποποίηση άδειας

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση τροποποίησης της άδειας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  • Αλλαγή στοιχείων αρχικής αίτησης.
  • Διακοπή υπηρεσιών.
  • Τροποποίηση υπηρεσιών.
  • Αναστολή παροχής υπηρεσιών έως ένα έτος.

Μεταβίβαση άδειας

Έχετε δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας, εφόσον υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη, αντίστοιχα, δηλώσεις ανάληψης και παραχώρησης και λάβετε σχετική έγκριση από την ΕΕΤΤ.

Επισήμανση:

Η παράλειψη υποβολής αίτησης σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, καθώς και η εκπρόθεσμη ή ανακριβής αίτηση, μπορεί να επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 16 του Κανονισμού Ειδικών Αδειών).

Ανανέωση Ειδικής Άδειας

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την ανανέωση της άδειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών πριν τη λήξη της. Η άδεια ανανεώνεται εντός 6 εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης και εφόσον η επιχείρησή σας εξακολουθεί να πληροί τους όρους του Κανονισμού Ειδικών Αδειών

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως τις αντιρρήσεις σας, με σχετική αιτιολόγηση.

  • Είδος δημοσίευσης