Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες

Ημερομηνία Ενέργεια
Εξειδίκευση μέτρων
06/04/2011 Απόφαση ΕΕΤΤ
Διαβούλευση