MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις

Αδειοδότηση Ραδιοσυχνοτήτων

Κεραιοσυστήματα

α. Ν.988/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979), όπως ισχύει τροποποιημένος ιδίως με τον Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

β. Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).

γ. Ν.4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014).

δ. Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019).

ε. Ν.4155/2019 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013).

στ.  ΚΥΑ 53571/3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000).

ζ. ΚΥΑ 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών»  (ΦΕΚ 453/Β/22-03-2011), όπως ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του N.4635/2019.

η. ΥΑ 15277/2012  «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4014/2011.» (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012), με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4280/2014.

θ. ΚΥΑ 27217/505/04-06-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012» (ΦΕΚ 1442/Β/14-06-2013).

ι. ΚΥΑ 174610/01-09-2014 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), όπως εκάστοτε ισχύει» (ΦΕΚ 2498/Β/19-09-2014), η οποία αντικατέστησε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 198015/2012 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις (ΠΠΔ) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α. 6 Β)» (ΦΕΚ 1510/04-05-2012).

ια. Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-07-2016, (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21-09-2011 (Α’ 209), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018).

Ραδιοεξοπλισμός

Εποπτεία

  • Είδος δημοσίευσης