MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενικές πληροφορίες

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί εθνικό, σπάνιο πόρο, δηλαδή ο αριθμός των συχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τεχνικά περιορισμένος. H ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, με εξαίρεση τα κρατικά δίκτυα. Στόχος είναι να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος από όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες και να ελαχιστοποιούνται φαινόμενα παρεμβολών, που μπορεί να βλάψουν την ομαλή λειτουργία των ασύρματων επικοινωνιών.

Για τη χρήση ορισμένων συχνοτήτων απαιτείται χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος. Ο ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένους τεχνικούς περιορισμούς, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δικαίωμα χρήσης ραδιοφάσματος. Παράδειγμα συστήματος ραδιοεπικοινωνίας που λειτουργεί χωρίς δικαίωμα χρήσης είναι το WiFi.

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων επιτρέπεται η χρήση για κάθε ζώνη/μεμονωμένη ραδιοσυχνότητα, από τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ. 

Η ΕΕΤΤ τηρεί μητρώο ραδιοσυχνοτήτων, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε χρήσης του φάσματος σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, αξιοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να εκπονεί τεχνικές μελέτες, προκειμένου να διασφαλίζει, ότι οι υφιστάμενοι, αλλά και οι μελλοντικοί, χρήστες του ραδιοφάσματος λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς επιζήμιες παρεμβολές. 

Για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος που χορηγεί η ΕΕΤΤ προβλέπονται τέλη, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Για τη διαχείριση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος η ΕΕΤΤ έθεσε πρόσφατα σε λειτουργία το Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος, ΣΔΦ, ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα.

Η Διαδικτυακή Πύλη του ΣΔΦ αποτελεί την πλατφόρμα διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΔΦ των κατόχων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και όσων ενδιαφέρονται να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ αιτήσεις για δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος. Η Διαδικτυακή Πύλη του ΣΔΦ υποστηρίζει το σύνολο των αιτήσεων και διαδικασιών για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των σχετικών τελών.

Η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος για τα
κρατικά δίκτυα . Επίσης, δεν έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση/τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης φάσματος σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για την υπηρεσία ευρυεκπομπής.

Για τις διαδικασίες αδειοδότησης των παρακάτω υπηρεσιών, ενημερωθείτε στις σχετικές σελίδες. 

Δίκτυα όπου όλοι οι σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας είναι σταθεροί, όπως είναι οι σταθερές ζεύξεις ανάμεσα σε δύο σημεία ή μεταξύ ενός σημείου και πολλών.

Δίκτυα που περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν κινητό σταθμό. Παρουσιάζεται η διαδικασία χορήγησης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων και όχι οι περιπτώσεις χορήγησης μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών για τις οποίες εκδίδεται κάθε φορά ειδικό Τεύχος Προκήρυξης. Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά κατά κανόνα στα ειδικά ραδιοδίκτυα, τα οποία εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται από ιδιώτες για την υποστήριξη, κυρίως, των ιδίων επαγγελματικών αναγκών τους.

Μόνο για επίγειους δορυφορικούς σταθμούς, για τους οποίους η ΕΕΤΤ χορηγεί μεμονωμένα δικαιώματα. Στην πλειονότητα των συγκεκριμένων σταθμών, προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση των δικαιωμάτων, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς συντονισμού, κατά κανόνα με τις όμορες χώρες που επηρεάζονται. Για τη διαδικασία διεθνούς συντονισμού αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υπάρχουν κατηγορίες δορυφορικών σταθμών που λειτουργούν σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, για τις οποίες δεν απαιτείται η λήψη δικαιώματος χρήσης ραδιοφάσματος από την ΕΕΤΤ.

Περιπτώσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για την υποστήριξη γεγονότων περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ιδίως αθλητικών και πολιτιστικών (συναυλιών, ποδοσφαιρικών αγώνων κ.λπ.). Η διάρκεια του δικαιώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ έως 2 μήνες επιπλέον. 

Δικαιώματα για δοκιμαστική λειτουργία ασύρματων δικτύων και ραδιοεξοπλισμού σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού.

Δίκτυα που προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή πειραματικούς. Επισημαίνεται ότι αρμόδιο για τα δίκτυα δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλα κρατικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών και ερευνητικών δικτύων τους, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η τηλεμετρία αφορά σε δίκτυα μέσω των οποίων συλλέγονται αποτελέσματα  μετρήσεων ή άλλα  δεδομένα από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες θέσεις και στη συνέχεια, μεταδίδονται ασύρματα στα σημεία όπου γίνεται η επεξεργασία τους. Ο τηλεχειρισμός αφορά σε σταθμούς που εκπέμπουν με σκοπό την ενεργοποίηση, την τροποποίηση ή τον τερματισμό από απόσταση των λειτουργιών μίας συσκευής.

Περιπτώσεις στις οποίες είναι περιορισμένος ο αριθμός των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που είναι δυνατόν να χορηγηθούν σε μία ζώνη ώστε ο σπάνιος πόρος του φάσματος να αξιοποιείται στον βέλτιστο βαθμό. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες εφαρμόζονται για τη χορήγηση δικαιωμάτων εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, με στόχο την ανάπτυξη δικτύων για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό.

  • Είδος δημοσίευσης