MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ενωσιακό δίκαιο

Στο ενωσιακό δίκαιο, η κείμενη νομοθεσία περί συγκεντρώσεων, περιλαμβάνει ένα επίσης ευρύ σύνολο Κανονισμών, Ανακοινώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, αναφορικά με τη διαδικασία παραπομπής υποθέσεων εξέτασης συγκέντρωσης, τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τις προθεσμίες, τα δικαιώματα των μερών, τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής στην εξέταση των συγκεντρώσεων, τον ορισμό των αγορών στις συγκεντρώσεις, την αξιολόγηση στην περίπτωση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, την απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων, τους όρους πρόσβασης στον φάκελο κ.ά.

  • Είδος δημοσίευσης