MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Παραβάσεις νομοθεσίας

Στην περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει, κατόπιν της σχετικής αξιολόγησής της, παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.3959/2011, έχει, βάσει των διατάξεων του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-09-2020), τη ρητή εξουσία να επιβάλλει όλο το εύρος των κυρώσεων του Ν.3959/2011, στις παραβάτιδες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113, (παρ. στ’, η’ και κη’), δ, η διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων του νόμου 3959/2011, δίνει ρητά στην ΕΕΤΤ την εξουσία ν’ απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, να επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 3959/2011 (Α 93’). Στην άσκηση της εξουσίας επιβολής των κυρώσεων, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 138 του Ν.4727/2020 καθώς και το άρθρο 25 του Ν.3959/2011.

Ομοίως, για τις παραβατικές συμπεριφορές/πρακτικές, βάσει του Ν.3959/2011, από τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική αγορά,  ο Ν.4313 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014) και το άρθρο 63 αυτού: “…καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης της ταχυδρομικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17. Απευθύνει οδηγίες, συστάσεις και προειδοποιήσεις, επιβάλλει, κατ’ αποκλειστικότητα, πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στο ν. 3959/2011…”.

  • Είδος δημοσίευσης