english version ελληνική έκδοση    rss feed

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 εδάφιο λε του Νόμου 4070/2012, όπως ισχύει τροποποιηθέν με το Άρθρο 60 του Νόμου 4313/2014, η ΕΕΤΤ: «Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις χρήσης και διάθεσης στην αγορά του τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Με κανονισμό τον οποίο εκδίδει, καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές και διεξαγωγή ελέγχων για την διαπίστωση συμμόρφωσης ραδιεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με τα οριζόμενα στo Π.Δ 44/2002».

Τα θέματα ραδιεξοπλισμού ρυθμίζονται στο εξής με το Προεδρικό Διάταγμα 98/2017 (ΦΕΚ Α/139/20-9-17), «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 153/22.05.2014) σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ». Με το άρθρο 48 του Π.Δ. 98/2017 καταργείται το παλαιότερο Π.Δ 44/2002.

Με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Π.Δ.98/2017, ως ραδιεξοπλισμός εννοείται «ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοεντοπισμού, ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με εξάρτημα, όπως π.χ κεραία ώστε εκούσια να εκπέμπει και/ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας και/ή ραδιοεντοπισμού».

Οι διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ. δεν εφαρμόζονται σε  ραδιοεξοπλισμό  που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν την δημόσια ασφάλεια, την άμυνα, την κρατική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευημερίας του κράτους στην περίπτωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με θέματα κρατικής ασφάλειας, και τις δραστηριότητες του κράτους στον τομέα του ποινικού δικαίου.

Επιπλέον δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Π.Δ., ραδιοεξοπλισμός που εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (βλ Παράρτημα Ι αυτού)

  1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του Άρθρου 1 ορισμός 56 του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός αν ο εξοπλισμός είναι διαθέσιμος στην αγορά.
  2. Εξοπλισμός πλοίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου.
  3. Τα αερομεταφερόμενα προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμός που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 216/2008  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
  4. Ειδικά προσαρμοσμένα έτοιμα συστήματα (kits) αξιολόγησης τα οποία προορίζονται για επαγγελματίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης για τους σκοπούς αυτούς.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2017, ο ραδιεξοπλισμός πρέπει να κατασκευάζεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η τήρηση των παρακάτω τριών ουσιωδών απαιτήσεων:

  1. η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων, καθώς και η προστασία της περιουσίας
  2. το επαρκές επίπεδο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
  3. η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος αφενός και η υποστήριξη της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος αφετέρου, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές

Ο ραδιοεξοπλισμός θα πρέπει να φέρει τις σημάνσεις που προσδιορίζονται στα σχετικά άρθρα του ΠΔ 98/2017, που ενσωματώνει την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Επιπρόσθετα ο τρόπος, που παρουσιάζονται οι πληροφορίες, που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  Ένωσης, καθορίζεται στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/1354 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2017.