MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ημερίδα για το Ψηφιακό Μέρισμα > «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή»

Η λέξη «μέρισμα» είναι γνωστή ως ορολογία κυρίως στον χρηματιστηριακό τομέα, υποδηλώνοντας το ποσοστό των κερδών μιας εταιρίας που αποδίδεται στους μετόχους. Ωστόσο, με τον ερχομό της ψηφιακής τηλεόρασης και την ψηφιακή ραδιοφωνική αναμετάδοση, ένα άλλο είδος μερίσματος αναμένεται να αποδοθεί προς όφελος της κοινωνίας. Το μέρισμα αυτό αναφέρεται συνήθως, στους πολιτικούς και τεχνικούς κύκλους, ως ψηφιακό μέρισμα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων αναμένεται να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του φάσματος δεδομένου ότι το φάσμα που απαιτείται για ένα ψηφιακό κανάλι θα είναι σημαντικά μικρότερο (1:4 περίπου) από αυτό που απαιτείται για τα αναλογικά κανάλια. Όταν όλα τα σημερινά αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια που νομιμοποιούνται αρχίσουν να μεταδίδουν ψηφιακά, θα υπάρξει ελεύθερο φάσμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια σειρά νέων, καινοτόμων –κυρίως ευρυζωνικών- εφαρμογών/ υπηρεσιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επέκταση της κάλυψης της κινητής τηλεπικοινωνίας
 • Ευρυζωνική πρόσβαση παντού μέσω  ασύρματης ευρυζωνικότητας
 • Κινητές υπηρεσίες τηλεόρασης
 • Ανεπτυγμένες κοινωνικές υπηρεσίες προς όλους (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, e-health, e-learning, κ.ά.)
 • Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας
 • Υπηρεσίες δημόσιας υγείας και ασφάλειας

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση. Οι κυριότερες θέσεις του Κοινοβουλίου μπορούν να συνοψιστούν στα εξής σημεία :

 1. Ενθαρρύνεται η  συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που θα οδηγήσει σε μια αποδοτική, ανοικτή και ανταγωνιστική ηλεκτρονική αγορά τηλεπικοινωνιών.
 2. Αναμένεται άμεσα η προσφορά νέων πολυμεσικών πακέτων στο πλαίσιο της τεχνολογικής σύγκλισης Τηλεπικοινωνιών–Μ.Μ.Ε. Συγχρόνως παρατηρείται ότι η εμφάνιση αυτών των πακέτων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη διαθεσιμότητα του πολύτιμου φάσματος.
 3. Υπογραμμίζεται ότι το ψηφιακό μέρισμα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μοναδικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών  ώστε να παραμείνει “παγκόσμιος ηγέτης” στις κινητές τεχνολογίες πολυμέσων.
 4. Καλούνται τα  κράτη μέλη της Ε.Ε. να αναπτύξουν, με κοινή μεθοδολογία, τις εθνικές στρατηγικές μερισμάτων μέχρι το τέλος του 2009.
 5. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίσουν τη δική τους χρήση του ψηφιακού μερίσματος, ενώ υποστηρίζεται ότι μια συντονισμένη προσέγγιση σε κοινοτικό επίπεδο θα ενισχύσει σημαντικά την αξία του μερίσματος και θα συμβάλει στην αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ  των κρατών μελών.
 6. Υποστηρίζεται μια κοινή, ισορροπημένη προσέγγιση στη χρήση του ψηφιακού μερίσματος, που επιτρέπει στους υφιστάμενους σταθμούς ραδιοτηλεόρασης να συνεχίσουν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον πόρο ώστε να επεκταθούν σε νέες υπηρεσίες. Βασική προϋπόθεση  είναι το ψηφιακό μέρισμα να διατίθεται σε τεχνολογικά-ουδέτερη βάση.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μια κοινή προσέγγιση χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που θα ελευθερωθούν με τη ψηφιακή μετάβαση, με στόχο να παρέχονται τα μέγιστα οφέλη στην εσωτερική αγορά των 500 εκατομμυρίων πολιτών. Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το μέγεθος του ψηφιακού μερίσματος θα ποικίλει από χώρα σε χώρα λόγω γεωγραφικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων. H ζώνη συχνοτήτων που εξετάζεται είναι των 790 – 862 MHz.

Στην ανακοίνωση τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (16 Φεβρουαρίου 2009, IP/09/266) αναφέρεται ότι πλήρης κατάργηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών εκπομπών έχει ήδη επιτευχθεί στο Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, το Βέλγιο (Φλάνδρα) καθώς και σε μεγάλα τμήματα της Αυστρίας. Η αναλογική επίγεια τηλεόραση αναμένεται ότι θα καταργηθεί πλήρως έως τα τέλη του 2010 σε όλη την Αυστρία, την Εσθονία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, και από τα τέλη του 2010 μέχρι τα τέλη του 2012 στο Βέλγιο (Βαλλονία και περιφέρεια Βρυξελλών – Πρωτεύουσας), τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πολωνία θα προβεί σε οριστική κατάργηση των αναλογικών εκπομπών το αργότερο μέχρι το 2015  .

Οι ΗΠΑ μετέθεσαν την ημερομηνία πλήρους κατάργησης των αναλογικών εκπομπών για τις 12 Ιουνίου 2009. Ο προγραμματισμένος χρόνος κατάργησης των αναλογικών εκπομπών είναι ο Ιούλιος του 2011 για την Ιαπωνία, τα τέλη του 2012 για τη Νότιο Κορέα, το 2013 για την Αυστραλία, το 2015 για την Ινδία και τη Ρωσία.

 • Είδος δημοσίευσης