Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Πράξης
30/01/2023 Ανακοίνωση: Υπογραφή σύμβασης «Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»
18/02/2021 Ανακοίνωση: Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΤ και του Τ.ΕΘ.Α
23/12/2020 Ανακοίνωση: Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την Πράξη «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164) – ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
15/07/2019 Δελτίο Τύπου: Ένταξη του έργου Ανάπτυξης Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ) της ΕΕΤΤ στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020