MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πρόοδος υλοποίησης

Πορεία Πράξης στο «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»
14/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 210 της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
27/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 739/27-04-2021 Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με κωδικό ΟΠΣ 5029958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”
14/10/2019 ΑΠ 5992/292/Β4/14-10-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ (με ΑΔΑ: 7ΜΧΩ465ΧΙ8-ΨΣΣ) για την Τροποποίηση της Πράξης
29/10/2018 Δελτίο Τύπου: ΕΕΤΤ: Ένταξη στο ΕΠΑνΕΚ έργου για την ανάπτυξη καινοτόμου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος
25/10/2018 ΑΠ 6830/1203/Α2/25-10-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ (με ΑΔΑ: ΩΑΕΝ465ΧΙ8-ΥΡΗ) για την Ένταξη της Πράξης
25/4/2018  ΑΠ 2359/369/Α2/25-4-2018 Πρόσκληση ΕΠΑνΕΚ για την υποβολή προτάσεων (ΑΔΑ: 6Χ9Η465ΧΙ8-1ΨΗ)
Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης «01-2b-1.2-09: Ανάπτυξη καινοτόμων Συστημάτων Εποπτείας και Διαχείρισης Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
5/4/2018 Α.Π. 2123/510/Α1/5-4-2018 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ για την έγκριση, μέσω της 27ης Γραπτής Διαδικασίας:  (ΑΔΑ: Ω61Μ465ΧΙ8-1Γ4)

 

Υποέργα της Πράξης:

  • Είδος δημοσίευσης