Κανονισμός για το Σημείου Τερματισμού Δικτύου σταθερής υπηρεσίας

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση 1058/11/2022 (ΦΕΚ 7271/Β/31.12.2022) για τον Κανονισμό για τον προσδιορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου για παροχή σταθερής υπηρεσίας.

Δείτε παρακάτω τον Κανονισμό.

Επισυναπτόμενα αρχεία 1

Να γίνει προβεβλημένο; 1