Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις, προτεινόμενες από τον ΟΤΕ, τροποποιήσεις στην Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ)

03/07/2014

Στη συγκεκριμένη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι ακόλουθοι
ενδιαφερόμενοι:

  1. Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.
  2. Hellas Online A.E.
  3. WIND Ελλάς  Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
  4. Forthnet A.E.
  5. On Telecoms S.A.

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες. Δεν
δημοσιεύονται οι απαντήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από τους συμμετέχοντες ως εμπιστευτικά
στοιχεία.