MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση παράτασης στον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» (Υποέργο...
Title Date Icon 11/10/2021

Ανακοίνωση παράτασης στον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» (Υποέργο 5 – ΣΕΦΕ)

             

ΑΔΑ: 9Ε6Ξ639-40Β

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση παράτασης δεκατεσσάρων (14) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958, που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 1002/1/29-07-2021 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 14-10-2021 και ώρα 15:00 στις 29-10-2021 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα από την 15-10-2021 στην 01-11-2021 και ώρα 10:00. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος ΕΕΤΤ

  • Είδος δημοσίευσης