Θέσεις της ΕΕΤΤ στα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: “Προμήθεια Συστημάτων Φορητών Αναλυτών Φάσματος”

20/3/2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρουσιάζει τις θέσεις της στα σχόλια
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού
ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια
Συστημάτων Φορητών Αναλυτών Φάσματος», που έλαβε χώρα από τις 14 έως τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση και τα σχόλια τους παρουσιάζονται αυτούσια στο
έγγραφο.

Θέσεις ΕΕΤΤ