Πρόσθετες διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα

Σε συνέχεια των διευκρινιστικών ερωτήσεων και απαντήσεων που δημοσιεύθηκαν από την ΕΕΤΤ  στις 12 Αυγούστου 2013 για την Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης της  Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και της λειτουργίας και διαχείρισης αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τις νέες ερωτήσεις που υποβλήθηκαν καθώς και τις απαντήσεις της σε αυτές.

Ημερομηνία έναρξης 26/08/2013

Ημερομηνία λήξης 28/08/2013

Ώρα λήξης 0:00

Κατάσταση closed