Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Αξιολόγηση του βαθμού προσαρμογής του Συστήματος Μέτρησης του Χρόνου Διακίνησης της Αλληλογραφίας Εσωτερικού Α’ Προτεραιότητας στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13850»

Δείτε το σχετικό κείμενο