Διακήρυξη: Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την ενημέρωση του μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Yποστήριξη της ΕΕΤΤ για την ενημέρωση του τεχνοοικονομικού μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+».

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε ενημέρωση του κοστολογικού μοντέλου NGA Bottom-up LRIC+ με βάση το τρέχον κόστος (AΠ ΕΕΤΤ 937/03/18.5.2020 (ΦΕΚ 2039/Β/30.5.2020)), το οποίο ολοκληρώθηκε το 2020.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια του έργου είναι 20 μήνες.

 

Ημερομηνία έναρξης 20/03/2023

Ημερομηνία λήξης 13/04/2023

Επιβεβαίωση ημερομηνίας λήξης 13/03/2023

Ώρα λήξης 10:00

Κατάσταση closed

ΑΔΑΜ 23PROC012324997

Αποφάσεις

keimeno_file_pdf Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_word Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_excel Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_zip Ανακοίνωση και διακήρυξη διαγωνισμού

Πορεία Προκηρύξης / Διαγωνισμού a:2:{i:0;s:5:”88102″;i:1;s:5:”88377″;}