MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Παράταση διακήρυξης: Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την ενημέρωση του μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+
Title Date Icon 04/04/2023

Παράταση διακήρυξης: Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την ενημέρωση του μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+

ΑΔΑ: 9ΨΛΤ639-Ε6Ρ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση παράτασης τριών ημερών (3) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο «Yποστήριξη της ΕΕΤΤ για την ενημέρωση του τεχνοοικονομικού μοντέλου NGA Bottom-Up LRIC+» που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 1068/17.3.2023 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 10-04-2023 και ώρα 15:00 στις 13-04-2023 και ώρα 10:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται από την 11-04-2023 και ώρα 11:00 στην 13-04-2023 και ώρα 12:00. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Δείτε παρακάτω τη σχετική διακήρυξη.

  • Είδος δημοσίευσης