MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του περιφερειακού γραφείου της ΕΕΤΤ στην Θεσσαλονίκη
Title Date Icon 24/04/18

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του περιφερειακού γραφείου της ΕΕΤΤ στην Θεσσαλονίκη

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

24/04/2018

Λήξη:

24/05/2018 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

24/04/2018

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ.
Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000,fax +30 210 6105 049.


2. Διαδικασία ανάθεσης:  Μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αριθ. 5993/255/27-3-2008 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.  


3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η μίσθωση
ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Περιφερειακού Γραφείου της ΕΕΤΤ στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με
τους όρους της Διακήρυξης.


4. Προϋπολογισμός έργου: Το ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων ευρώ (4.200,00 ευρώ). Το μίσθωμα που
τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται
ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης,  κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του
δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή.


5. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η διάρκεια της μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 9
της με αριθμ. 5993/255/2008 Υπουργικής απόφασης  είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από την ΕΕΤΤ και την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της με αριθ. 5993/255/2008 Υπουργικής απόφασης ή
όποτε σε αυτήν σαφώς αναφέρεται.


6. Έγγραφα Διαγωνισμού

   
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Η διακήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ
(www.eett.gr) και διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ.  

   
β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων:
14/05/2018.

7.  Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών

      α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 

Οι φάκελοι με τις προσφορές και τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο
της ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, Αθήνα,  151 25) μέχρι την Πέμπτη 24 Μαίου 2018
και  ώρα 13:00. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην έδρα της ΕΕΤΤ στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας αρ. 60,
Μαρούσι 151 25, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

     
β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική


8. Κριτήρια ανάθεσης: Όπως ορίζονται στη Διακήρυξη.

                  
         

       
                               
Για την ΕΕΤΤ

                  
          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ. ΜΑΣΣΕΛΟΣ

                  
         

                         
               ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Έγγραφα
διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης