Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αναβάθμιση Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ

Η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το Σχέδιο Τεύχους Διαγωνισμού για την Αναβάθμιση Κεντρικών
Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ πραγματοποιήθηκε από την 21η Ιουνίου 2018 μέχρι και
την 6η Ιουλίου 2018 και σε αυτή συμμετείχαν τέσσερις (4) συνολικά φορείς.

Τα σχόλια / παρατηρήσεις που δεν χαρακτηρίστηκαν εμπιστευτικά παρουσιάζονται
εδώ.