Εγγραφή στο Μητρώο

Η ΕΕΤΤ έχει αναπτύξει και τηρεί μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικής ή Ειδικής Άδειας, στο eRegistry. Για να παρέχετε ταχυδρομικές υπηρεσίες θα πρέπει να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο μητρώο.