Διαγραφή του Καταχωρητή ονομάτων χώρου με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΠΙΤΣΟΣ» από την λίστα Καταχωρητών

Βάσει της αίτησης με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ W1944/17-02-2015 του καταχωρητή με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΠΙΤΣΟΣ», η ΕΕΤΤ προχώρησε στην παύση του ανωτέρω καταχωρητή από την λίστα Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου που τηρεί η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 26 της υπ’ αριθ. 693/009 Απόφασης της ΕΕΤΤ “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr” (ΦΕΚ 1564/Β/2013).