Διαγραφή των κάτωθι Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

Διαγραφή των κάτωθι Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr:

A/A ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΑΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
1 W4142/22-01-2019 ΔΡΥΜΩΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ADPLUS

Βάσει των παραπάνω αιτήσεων παύσης, η ΕΕΤΤ προχώρησε στην παύση των ανωτέρω καταχωρητών από την λίστα Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου που τηρεί η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 31 της υπ’ αριθ. 843/002/2018 Απόφασης της ΕΕΤΤ “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 973/Β/19-03-2018).