Διαγραφή των κάτωθι Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου απο την λίστα καταχωρητών

Διαγραφή των κάτωθι Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2CODE