Αριθμοδότηση

Αριθμοδοτικός πόρος είναι κάθε αριθμός που χρησιμοποιείται για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ενδεικτικά, στους αριθμοδοτικούς πόρους του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης ανήκουν οι γεωγραφικοί και οι μη γεωγραφικοί αριθμοί, οι κωδικοί Επιλογής/Προεπιλογής Φορέα, οι σύντομοι κωδικοί, τα προθέματα δρομολόγησης και οι αριθμοί εσωτερικής αριθμοδότησης, διευθυνσιοδότησης και αναγνώρισης ταυτότητας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.